Rhieni


Hoffem eich cefnogi chi a'ch plant ar eu taith ddigidol. Ein cenhedaeth yw ysbrydoli, cymell a ymgysylltu â phobl mewn perthynas â meddwl cyfrifiadurol, a hyrwyddo Cyfrifiadureg fel sail i bob agwedd ar gymdeithas fodern, gan annog pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd STEM.

Rydym yn gwneud hyn trwy fynd i mewn i ysgolion, darparu ystod o ddigwyddiadau, a llwytho llu o weithgareddau ac adnoddau i'n gwefan.

Our at-home activity packs all come with simple instructions so you can learn along with your child. Each resource has different documents, including top tips and workbooks that you can work through at your own pace.

Gweithiwch drwy ein pecynnau gweithgareddau hwyl gyda'ch plant.

Cofrestrwch eich plentyn ar gyfer ein clwb codio am ddim!

Byddwch yn clywed y term yn aml. Edrychwch ar ein fideo byr yma er mwyn deall beth y mae'n ei olygu.