Rhieni


Hoffem eich cefnogi chi a'ch plant ar eu taith ddigidol. Ein cenhedaeth yw i ysbrydoli, cymell a ymgysylltu â phobl mewn perthynas â meddwl cyfrifiadurol, a hyrwyddo Cyfrifiadureg fel sail i bob agwedd ar gymdeithas fodern, gan annog pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd STEM.

Rydym yn gwneud hyn trwy fynd i mewn i ysgolion, darparu ystod o ddigwyddiadau, a llwytho llu o weithgareddau ac adnoddau i'n gwefan.

Mae ein pecynnau gweithgareddau i gyd yn cynnwys cyfarwyddiadau syml fel y gallwch ddysgu ar y cyd â'ch plentyn. Mae gan bob adnodd ddogfennau gwahanol, gan gynnwys awgrymiadau gwych a llyfrau gwaith y gallwch weithio trwyddynt yn raddol wrth eich pwysau.

Girls at a Technocamps workshop

Gweithiwch drwy ein pecynnau gweithgareddau hwyl gyda'ch plant.

Cofrestrwch eich plentyn am ein
clwb codio ar ôl ysgol am ddim!

Byddwch yn clywed y term yn aml. Edrychwch ar ein fideo byr yma er mwyn deall beth y mae'n ei olygu.