Rhieni


Hoffem eich cefnogi chi a'ch plant ar eu taith ddigidol. Ein cenhedaeth yw i ysbrydoli, cymell a ymgysylltu â phobl mewn perthynas â meddwl cyfrifiadurol, a hyrwyddo Cyfrifiadureg fel sail i bob agwedd ar gymdeithas fodern, gan annog pobl ifanc i ystyried gyrfaoedd STEM.

Rydym yn gwneud hyn trwy fynd i mewn i ysgolion, darparu ystod o ddigwyddiadau, a llwytho llu o weithgareddau ac adnoddau i'n gwefan.

Mae ein pecynnau gweithgareddau i gyd yn cynnwys cyfarwyddiadau syml fel y gallwch ddysgu ar y cyd â'ch plentyn. Mae gan bob adnodd ddogfennau gwahanol, gan gynnwys awgrymiadau gwych a llyfrau gwaith y gallwch weithio trwyddynt yn raddol wrth eich pwysau.

Image

Gweithiwch drwy ein pecynnau gweithgareddau hwyl gyda'ch plant.

Cofrestrwch eich plentyn am ein
clwb codio ar ôl ysgol am ddim!

Byddwch yn clywed y term yn aml. Edrychwch ar ein fideo byr yma er mwyn deall beth y mae'n ei olygu.