micro:bit Resources


Mae’r adnoddau micro:bit canlynol wedi’u datblygu gyda’r Cwricwlwm i Gymru newydd mewn golwg. Mae pob adnodd yn cynnwys gweithgareddau sy’n caniatáu i gysyniadau rhaglennu gael eu datblygu o fewn cyd-destun pob un o’r Maes Dysgu a Phrofiad o fewn y cwricwlwm.

Mae Technocamps yn cefnogi ymgyrch micro:bit newydd y BBC, gan gynnig gweithdai a chyfleoedd Dysgu Proffesiynol i athrawon am ddim. Gellir gofyn am y rhain trwy e-bostio info@technocamps.com.

Gall athrawon ddod o hyd i fwy o adnoddau a chofrestru i dderbyn 30 free micro:bit devices for their class ar wefan y BBC yn bbc.co.uk/microbit