micro:bit - Dysgu Proffesiynol ac Adnoddau


Mae Technocamps yn cefnogi ymgyrch micro:bit newydd y BBC, gan gynnig gweithdai a chyfleoedd Dysgu Proffesiynol i athrawon am ddim. Gellir gofyn am y rhain trwy e-bostio info@technocamps.com.

Mae’r adnoddau micro:bit canlynol wedi’u datblygu gyda’r Cwricwlwm i Gymru newydd mewn golwg. Mae pob adnodd yn cynnwys gweithgareddau sy’n caniatáu i gysyniadau rhaglennu gael eu datblygu o fewn cyd-destun pob un o’r Maes Dysgu a Phrofiad o fewn y cwricwlwm.

Gall athrawon ddod o hyd i ragor o adnoddau ar wefan y BBC yn bbc.co.uk/microbit

Cyfranogwch!


 

Archwiliwch fyd arloesol cyfrifiadura corfforol gyda Chanolfan Ymchwil Addysg Cyfrifiadura Raspberry Pi! Cymryd rhan yn eu hastudiaeth hydredol arloesol gan ymchwilio i sut mae offer fel micro:bit y BBC yn dylanwadu ar greadigrwydd a sgiliau technoleg myfyrwyr dros bum mlynedd. P’un a ydych yn ysgol gynradd sy’n ceisio partneriaeth hirdymor neu’n ysgol sy’n barod i gyfrannu at arolygon casglu data blynyddol, ymunwch â ni i chwyldroi addysg. Cofrestrwch gyda'r ddolen hon.