Astudiaethau Achos


Mae'n gyffredin meddwl unwaith y bydd gennych swydd amser llawn, bod eich addysg yn dod i ben. Credwn fod dysgu yn broses barhaus y gallwch ei dilyn ar unrhyw adeg o'ch bywyd. Rydym yn gweithio gyda llawer o bobl anhygoel sydd wedi cael eu hysbrydoli gan eu gwybodaeth newydd o Gyfrifiadureg ac wedi cymhwyso'r sgiliau hyn i'w bywydau bob dydd.Gradd Prentisiaeth
Gweithdai a Digwyddiadau
Technoteach
Staff