Astudiaethau Achos


Pan benderfynodd Ben Dodd ymuno â rhai ffrindiau mewn Clwb Roboteg amser cinio pan oedd yn yr ysgol uwchradd, ychydig a wyddai mai dyma fyddai dechrau ei daith ar yrfa mewn Cyfrifiadureg. Aeth Ben ymlaen i gymryd rhan yn y First Lego League, gan gynrychioli'r ysgol yn y cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol.Degree Apprenticeship
Workshops & Events
Technoteach
Staff