Astudiaeth Achos: Sam Chucas

adminAstudiaeth Achos, Newyddion, Technoteach

Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd Sam yn athro Ffrangeg, ond ar ôl iddo ddechrau dysgu rhywfaint o TGCh a chael mewnwelediad i fyd addysg ddigidol, ymunodd â chwrs VTCT Technoteach Technocamps.Dilynodd rôl yn yr adran TGCh ac mae llawer wedi newid iddo ers hynny!

Roedd y cwrs wedi gwneud iddo werthfawrogi'r gwahanol ffyrdd y gellir dysgu cyfrifiadureg a faint y mae'n ei gynnwys.

Rhan fwyaf heriol y cwrs i Sam oedd gafael mewn dull newydd o ddysgu ac addysgu. Ar y dechrau, roedd hyn yn anodd dod i’r arfer ag ef, ac roedd dysgu terminoleg newydd a phethau nad oeddent yn gweithio y ffordd y disgwylir gan Sam yn rhwystredig iddo. Ond rhoddodd Technocamps yr offer iddo lwyddo, hyd yn oed pan oedd e'n cymryd ychydig o ymdrechion weithiau!

Hoff agwedd Sam ar y cwrs oedd cael cyfle i ddatrys problemau, dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio pethau allan a dysgu codio (yn enwedig codio robot i orchfygu rhwystrau!). Mae hefyd yn hoff o natur y pwnc - bod nifer o ddulliau o ddod o hyd i ateb, ac nad oes un ateb cywir bob amser. 

Bellach mae Sam yn Bennaeth yr Adran Technolegau Digidol yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni ac yn dysgu Cyfrifiadureg, Technoleg Ddigidol a TGCh. Mae'n defnyddio'r sgiliau y mae wedi'u dysgu gan Technocamps wrth addysgu, ac mae wedi gwneud ei dasgau bywyd o ddydd i ddydd yn fwy effeithlon.

“Diolch yn fawr i holl dîm Technocamps - yn enwedig Luke Clement. Dysgais gymaint gyda chi i gyd yn Abertawe ac yn sicr mae wedi newid llawer yn fy mywyd! ”