Athrawon


Rydym yn darparu hyfforddiant a datblygiad proffesiynol i athrawon i'w paratoi ar gyfer yr her o gyflawni mewn amgylchedd sy'n gynyddol dechnegol a dynamig. O gyfleoedd DPP i gynadleddau a digwyddiadau, mae gennym ystod o adnoddau defnyddiol i'ch helpu i gyflwyno'r cwricwlwm Cyfrifiadureg a TG.

Rydym yn ceisio cadw ar y blaen i'r cwricwlwm mewn ysgolion. Rydym yn gweithio gydag athrawon i integreiddio gweithgareddau i feysydd dysgu a chynlluniau gwaith. Rydym hefyd yn gweithio i uwchsgilio athrawon i sicrhau eu bod yn gallu ysbrydoli ac ysgogi'r genhedlaeth nesaf o gyfrifiadurwyr. Rydym eisoes wedi hyfforddi dros 100 o athrawon ledled Cymru, llawer ohonynt heb gefndir mewn TGCh na Chyfrifiadureg.

Modiwlau

Image

CS101

Grŵp o weithdai sy'n canolbwyntio ar algorithmau gan ddefnyddio Python, Greenfoot, HTML... mwy
Image

C3

Mae'r rhaglen Codio Trawsgwriciwiladd (C3) yn cynnig pynciau i ymgysylltu myfyrwyr â digwyddiadau Cyfrifiadureg... mwy

Image

Cyfoethogi STEM

Ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd sy'n cael trafferthion gyda Chyfrifiadureg ar level TGAU... mwy