Image

Rydym yn gweithio gydag ysgolion a cholegau i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o dalent Seiber yng Nghymru!


Image

AMDANOM NI

Er mwyn mynd i’r afael â phrinder sgiliau yn sector Seiber y DU, creodd y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) CyberFirst yn wreiddiol fel rhaglen fwrsariaeth i annog myfyrwyr i astudio graddau cysylltiedig â thechnoleg.

Heddiw, mae CyberFirst yn rhaglen gyfan o fentrau a gynlluniwyd i nodi a meithrin talent Seiber o bob oed, gan ysbrydoli rheng flaen y dyfodol o Seiberamddiffyn!

Gall ysgolion a cholegau yng Nghymru ddarganfod mwy ac ymgysylltu â’r rhan fwyaf o’r mentrau hyn trwy wefan CyberFirst yr NCSC:

Darganfyddwch y rhaglen CyberFirst lawn

GWOBR YSGOLION A CHOLEGAU

Gall ysgolion a cholegau sydd eisiau mynd at Addysg Cyfrifiadura a Seiber yn fwy strategol hefyd wneud cais am Wobr CyberFirst. Os byddant yn llwyddiannus, cânt eu cydnabod gan yr NCSC am eu rhagoriaeth yn y maes hwn ar lefel Efydd, Arian neu Aur. Gall ysgolion a cholegau wneud cais am ddyfarniad ar draws y rhan fwyaf o'r DU, fodd bynnag, mae'r wobr yn gweithio ychydig yn wahanol yn dibynnu ar leoliad.

Sut mae'r wobr yn gweithio yng Nghymru?

 

Mae gwobr CyberFirst bellach yn cael ei chyflwyno yng Nghymru gan Brifysgol De Cymru mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor a Phrifysgol Abertawe a gyda chefnogaeth gan Technocamps, y Ganolfan Ecsbloetio Digidol Genedlaethol a Llywodraeth Cymru. Prifysgol De Cymru in partnership with Bangor University & Abertawe University and with support from Technocamps, the Canolfan Ecsbloetio Digidol Cenedlaeth & the Lywodraeth Cymru.

Yng Nghymru, yn ogystal â chydnabyddiaeth gan yr NCSC, mae ysgolion a cholegau sy’n gwneud cais llwyddiannus am wobr hefyd yn cael “Partner Diwydiant CyberFirst Cymru”: busnes seiber sy’n ymrwymo i weithio gyda nhw ar fframwaith ymgysylltu blynyddol o ddigwyddiadau a gweithgareddau unigryw. , i gyd wedi'u cynllunio i wella'r cwricwlwm, ac ysbrydoli eu myfyrwyr i Seiber! events & activities, all designed to enhance the curriculum, and inspire their students into Cyber!

 

Image

0+

o fyfyrwyr wedi cwblhau Cyrsiau CyberFirst Adventurers & Trailblazers

0

 o ysgolion a cholegau yng Nghymru wedi ennill Gwobrau CyberFirst

0+

o erched Blwyddyn 8 wedi cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Merched CyberFirst 2023 yng Nghymru

0+

o ferched Blwyddyn 10 ddigwyddiadau a oedd yn annog Safon Uwch Cyfrifiadura

0+

o oriau wedi’i gwirfoddoli gan fusnesau seiber

0+

 o fyfyrwyr 16-18 oed wdi mynychu ddigwyddiadau i nodi eu llwybr i Seiber

0

o sefydliadau’n gweithio’n rheolaidd mewn ysgolion a cholegau CyberFirst Wales


Image

Mae’r Wobr wedi ehangu dealltwriaeth ein disgyblion o Gyfrifiadura, Codio a Seiber ... rydym wedi cymryd rhan mewn cystadlaethau, gweithdai, digwyddiadau ac ymweliadau ac wedi gweld diddordeb ehangach mewn pynciau Cyfrifiadura. Mae ein partneriaeth â chwmni seiber, ITSUS, yn caniatáu inni ymgorffori eu sgiliau a’u gwybodaeth yn ein cwricwlwm ... rydym yn falch o fod yn ysgol CyberFirst.

Joe Hamer, Athro Cyfrifiadura yn Ysgol Uwchradd Corpus Christi, Caerdydd

Gwobrau Presennol

 • Abertillery Learning Community, Blaenau Gwent - Aur
 • Coleg Penybont, Penybont - Aur
 • Caldicot Comprehensive, Monmouthsire - Efydd
 • Cardiff and Vale College, Caerdydd - Aur
 • Cardiff High School, Caerdydd - Efydd
 • Coleg Cambria, Wrecsam- Aur
 • Coleg Gwent, Blaenau Gwent - Aur
 • Coleg Sir Gar, Caerfyrddin- Arian
 • Corpus Christi Catholic High School, Caerdydd - Arian
 • Ebbw Fawr Learning Community, , Blaenau Gwent - Efydd
 • Gower College, Abertawe - Aur
 • Merthyr Tydfil College, Merthyr - Aur
 • Rougemont School, Casnewydd - Arian
 • Porthcawl Comprehensive, Penybont - Efydd
 • Pencoed Comprehensive, Penybont - Efydd
 • St Alban’s R.C High School, Torfaen - Arian
 • St David’s Catholic Sixth Form College, Caerdydd - Efydd
 • St Joseph’s R.C High School, Torfaen - Arian
 • St John’s College, , Caerdydd - Efydd

Partneriaid diwydiant presennol

Image

Image

Image

Image

Image
Image

Image
Image
Image

Image

Image
Image

Pam ymgeisio?

 • Cydnabyddiaeth ar lefel y llywodraeth.
 • Cefnogaeth bwrpasol i ddatblygu eich addysg Cyfrifiadura a Seiber.
 • Partneriaeth gyda busnes seiber.
 • Helpwch i gynyddu maint ac amrywiaeth eich carfannau Cyfrifiadura, gan gefnogi cyflogadwyedd myfyrwyr.
 • Mynediad i ddigwyddiadau a gweithgareddau unigryw.
 • Mynediad i uwchsgilio athrawon.
 • Cefnogaeth i ddatblygu osgo seiberddiogelwch eich ysgol neu goleg.
Image
Image