Cyrsiau Sgiliau Byr y Sefydliad Codio


Chwilio i uwchsgilio, ailsgilio neu ailhyfforddi? Beth am ystyried ein casgliad o gyrsiau sgiliau rhaglennu? Maen nhw'n rhad ac am ddim i ddysgwyr a byddant yn eich helpu i adeiladu eich sgiliau technoleg. Rydym yn gweithio gyda phob prifysgol yng Nghymru i ddarparu'rsgiliau hyn yn rhithwir ac yn gorfforol. Bydd manylion am y cyrsiau ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Wrecsam Glyndwr, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe a'r Brifysgol Agored yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir!

Dyluniwyd y cyrsiau datblygu hyn i'ch helpu adeiladu sgiliau a gwybodaeth â gofyn cyson i'ch helpu eich cynnydd.

Image


Cyrsiau'r Gorffenol