Cyrsiau Sgiliau Byr y Sefydliad Codio


Chwilio i uwchsgilio, ailsgilio neu ailhyfforddi? Beth am ystyried ein casgliad o gyrsiau sgiliau rhaglennu? Maen nhw'n rhad ac am ddim i ddysgwyr a byddant yn eich helpu i adeiladu eich sgiliau technoleg. Rydym yn gweithio gyda phob prifysgol yng Nghymru i ddarparu'reliver these skills both virtually and in-person. Details of courses delivered in Bangor University, Cardiff Metropolitan University, Wrexham Glyndwr University, University of South Wales, Aberystwyth University, University of Wales Trinity St David, Cardiff University and the Open University will be announced soon!

Dyluniwyd y cyrsiau datblygu hyn i'ch helpu adeiladu sgiliau a gwybodaeth â gofyn cyson i'ch helpu eich cynnydd.

Image


Cyrsiau'r Gorffenol