Welcome to Technocamps

To inspire, motivate and engage people with computational thinking and promote Computer Science as underpinning all aspects of modern society.
 

 

Resources

Take a look at some of our free resources and learn something new today!

Case Studies

Be inspired by individuals who have really benefited from Technocamps

Technocamps ahead of the game

School children in Wales have already had the taste for coding thanks to Technocamps.

Secondary Teacher CPD Resources

Throughout several six week courses, participants are introduced to problem solving and programming through various technologies including Python and Greentfoot.   

Teachers and Educators praise project

Technocamps annual teachers’ conference held last month has been hailed a huge success

Open CV

Use the “Open Source Vision Library” , a free software library to use computer vision and machine learning

Technoteach

Are you looking to improve your computer science skills in line with the new GCSE curriculum?

Greenfoot

Learn the popular programming language "Java" in this visual programming enviroment.

Connect with us

Technoclubs

Do you want the chance to become ‘Bletchley Park Detectives’ or learn about ‘Designing a game’, ‘Exploding the computer’, ‘Human programming’, or ‘How a computer sorts numbers’, then why not ask your teacher to set up a technoclub, they can do this by contacting their local Technocamps team.

Latest news

Technocamps Partner Universities

Thursday, March 3, 2016 - 17:00


Technocamps Teachers Conference 2016
Celebrate, Collaborate, Code


Thursday 3rd March 2016 


5pm - 10pm


Liberty Stadium, Swansea


 


Technocamps is hosting its Annual Teachers Conference on Thursday 3rd March 2016 at the Liberty Stadium, Swansea.


Following the success of previous years conferences, we once again would like to invite all educators from across Wales who are passionate about inspiring their students to develop their computing skills to join us to: celebrate the work of the Technocamps Learning in Digital Wales project over the last 18 months, to collaborate with fellow educators, and discuss the future of teaching and promotions of computer science across Wales!


Computer science and coding continues to be centre focus of curriculum development across Wales particularly following the 'Successful Futures' review by Professor Graham Donaldson. Following the recommendations to develop a 'digital competence framework' we look to discuss the benefits and changes ahead. The evening will consist of a 3-course dinner with a range of speakers spanning the education sector in Wales to discuss their experiences (and difficulties) of teaching coding as well as information about the future of the Technocamps programme.


5:00-6:00pm            Registration, Drinks Reception and Networking


6:00-6:10pm            Professor Faron Moller, Director of Technocamps


6:10-6:15pm            Speaker TBC, Swansea University


6:15-6:30pm            Chris Owen, Head of Digital Learning Unit, Welsh Government


6.30-6.45pm            Cedric Burden, Deputy Headteacher at Dyffryn School, Port Talbot


6:45-7:00pm            Sarah Thomas, Assistant Headteacher at Ysgol Gyfun Emlyn, Newcastle Emlyn


7:00-7:15pm            Speaker TBC, Welsh Primary School


7:15-8:45pm            Dinner


8:45-9:00pm            Stewart Powell, Technocamps Programme Coordinator


9:00-9:15pm            Professor Faron Moller, Director of Technocamps


9:15-9:45pm            Panel discussion


9:45pm                    Close & Networking                        


 Cynhadledd Athrawon Technocamps 2016
Dathlu, Cydweithio, Codio


Dydd Iau 3 Mawrth 2016 


5pm - 10pm


Stadiwm Liberty, Abertawe


 


Bydd Technocamps yn cynnal ei Gynhadledd Athrawon Flynyddol ddydd Iau 3 Mawrth 2016 yn Stadiwm Liberty, Abertawe.


Yn dilyn cynadleddau llwyddiannus y blynyddoedd blaenorol, rydym unwaith eto am wahodd pob addysgwr yng Nghymru sy'n angerddol ynghylch ysbrydoli ei fyfyrwyr i ddatblygu'u sgiliau cyfrifiadurol, i ymuno â ni er mwyn dathlu gwaith Technocamps dros y 18 mis diwethaf o ran prosiect Dysgu yn y Gymru Ddigidol, cydweithio â chyd-addysgwyr, a thrafod dyfodol y modd y caiff cyfrifiadureg ei haddysgu a'i hyrwyddo ar hyd a lled Cymru!


Mae cyfrifiadureg a chodio yn parhau i hawlio'r sylw canolog o ran datblygiad y cwricwlwm ledled Cymru, yn enwedig yn dilyn yr adolygiad 'Dyfodol Llwyddiannus' a luniwyd gan yr Athro Graham Donaldson. Yn dilyn argymhellion i ddatblygu 'fframwaith cymhwysedd digidol', byddwn yn trafod y manteision a'r newidiadau sydd o'n blaenau. Bydd y noson yn cynnwys cinio 3 chwrs gydag amrywiaeth o siaradwyr o bob rhan o'r sector addysg yng Nghymru, a byddant yn trafod eu profiadau (a'u hanawsterau) wrth addysgu codio. Byddir hefyd yn rhoi gwybodaeth am ddyfodol y rhaglen Technocamps.


5:00-6:00pm            Cofrestru, Derbyniad Diodydd a Rhwydweithio


6:00-6:10pm            Yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps


6:10-6:15pm            Siaradwr i'w gadarnhau, Prifysgol Abertawe


6:15-6:30pm            Chris Owen, Pennaeth yr Uned Dysgu Digidol, Llywodraeth Cymru


6.30-6.45pm            Cedric Burden, Dirprwy Bennaeth Ysgol Dyffryn, Port Talbot


6:45-7:00pm            Sarah Thomas, Pennaeth Cynorthwyol Ysgol Gyfun Emlyn, Castellnewydd Emlyn


7:00-7:15pm            Siaradwr i'w gadarnhau, Ysgol Gynradd Gymraeg


7:15-8:45pm            Cinio


8:45-9:00pm            Stewart Powell, Cydlynydd y Rhaglen, Technocamps


9:00-9:15pm            Yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps


9:15-9:45pm            Trafodaeth gan y Panel


9:45pm                    Cloi a Rhwydweithio