Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Digwyddiadau diweddaraf

Rydym yn cynnal digwyddiadau ledled Cymru - dyma beth yr ydym yn cynllunio o fewn y 6 mis nesaf!

TechnoClub Rhithwir - Minecraft fersiwn Addysg
Mer
21
Hyd
4:00 YP

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 21/10/2020, 17:15
Lleoliad Virtual Event
Technocamps Cynhadledd Addysg: Digidol o Bell
Iau
22
Hyd
11:15 YB

Rydyn ni’n cynical sin Cynhadledd Addysg rhithwir gyntaf! Bydd amryw eang o drafodaethau sy’n berthnasol i ysgolion cynradd ac uwch.

Bydd pynciau yn cynnwys TGAU Technoleg Digidol, Minecraft ar gyfer Addysg a Dysgu Peirianyddol yn y Dosbarth!

Dewch i ba bynnag sesiynau y gallwch chi. Bydd dolenni’n cael eu hanfon yn agosach at y digwyddiad.

Cofrestrwch ar Eventbrite yma!

Diwedd: 22/10/2020, 16:45
Lleoliad Virtual Event
TechnoClub Rhithwir - Clwb Cod Retro
Iau
22
Hyd
4:30 YP

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 22/10/2020, 17:45
Lleoliad Virtual Event
TechnoClub Rhithwir - Minecraft fersiwn Addysg
Mer
28
Hyd
4:00 YP

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 28/10/2020, 17:15
Lleoliad Virtual Event
TechnoClub Rhithwir - Clwb Cod Retro
Iau
29
Hyd
4:30 YP

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 29/10/2020, 17:45
Lleoliad Virtual Event
TechnoClub Rhithwir - Minecraft fersiwn Addysg
Mer
04
Tac
4:00 YP

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 04/11/2020, 17:15
Lleoliad Virtual Event

Digwyddiadau'r gorffennol

Seminar GiST
Llu
19
Hyd
4:00 YP

Awr Mewn Bywyd Menyw Mewn STEM

Ydych chi erioed wedi ystyried gwneud trydan o'r haul, gweithio yn NASA neu ymchwilio Astrobioleg?

Mae gennym saith menyw ysbrydoledig mewn STEM sydd eisiau siarad â chi am eu swyddi a sut y cawsant nhw! Bydd pob un yn siarad am ei yrfa, yn eich tywys o amgylch eu gweithle ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am eu swydd. Pwy a ŵyr, fe allech chi fod yn gweithio gyda nhw yn y dyfodol ...

Bydd y sesiynau'n rhedeg rhwng 3-4pm ac wedi'u hanelu at ddisgyblion 11-16 oed. Cofrestrwch gyda'ch dosbarth a dewch ar ôl ysgol, neu ymunwch eich hun o'ch cartref.

Cofrestrwch ar Eventbrite yma!

Diwedd: 19/10/2020, 17:00
Lleoliad Virtual event
TechnoClub Rhithwir - Clwb Cod Retro
Iau
15
Hyd
4:30 YP

Gwyliwch wrth i raglennydd go iawn eich tywys trwy brosiect 1 awr hwyliog; Mae ffrydiau Rhith Technoclub yn byw ar Twitch, YouTube, a Facebook.

I gymryd rhan, cliciwch yma.

Diwedd: 15/10/2020, 17:45
Lleoliad Virtual Event

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342