Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • This event has passed.

Cystadleuaeth Game of Codes 2024

Ebrill 11

Mae Game of Codes yn ôl gyda Chystadleuaeth Rhaglennu Genedlaethol Gêm o Godau Technocamps Cymru gyfan. Bydd y gystadleuaeth yn galluogi disgyblion sydd â diddordeb i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu, a gwaith tîm wrth wella eu gwybodaeth o raglennu cyfrifiadurol mewn ffordd hwyliog a dyfeisgar.

 

Yr her yw greu darn o feddalwedd using Sport and Health as the theme.  Examples could include games to teach the importance of maintaining a healthy lifestyle, apps to help people with their well-being, Scratch games to teach the impact of exercise on the body, or something that helps us learn about healthy eating in a fun new way.  You could even focus on the Rugby World Cup 2023 or the Summer Olympics and Paralympics in Paris in 2024, if you wish.

Sut i Ymgeisio

Gellir cyflwyno ceisiadau gan ddefnyddio un o’r ffurflenni sydd wedi’u hatodi drwy e-bost at cardiff@technocamps.com gyda’r llinell bwnc “Cystadleuaeth Technocamps Game of Codes” neu drwy’r dolenni isod erbyn 4pm dydd Iau 7 Mawrth 2024 fan bellaf.

Bydd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu hysbysu ddydd Iau 14 Mawrth 2024.

Gwahoddir ymgeiswyr ar y rhestr fer i fynychu Diwrnod Rowndiau Terfynol Game of Codes a gynhelir gan yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn eu hadeilad yn Abacws yng Nghaerdydd ddydd Iau 11 Ebrill 2024, lle bydd y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael cyfle i arddangos eu cais i academyddion a beirniaid gwadd arbennig. Bydd y cynigion gorau yn derbyn gwobrau, a bydd pob tîm yn derbyn Tystysgrif Presenoldeb a bag o bethau da.

Cyswllt Ffurflen Tîm

Cyswllt Ffurflen Unigolyn

MANYLION

Dyddiad
Ebrill 11
Event Categories:
,

Lleoliad

Prifysgol Caerdydd, Adeilad Abacws
Prifysgol Caerdydd, Adeilad Abacws
Caerdydd,
+ Google Map
Mae'r Partner Arweiniol, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig rhif. 1138342 a Chwmni Siarter Brenhinol rhif. RC000639