English

C3

Mae’r rhaglen Codio’r Cwricwlwm Cyfan (C3) yn cynnig amrywiaeth o destunau i gael myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau Cyfrifiadureg ar draws ystod o bynciau. Mae'r rhaglen yn dechrau gyda Meddwl Gyfrifiannol, yna'n symud ymlaen i gynnwys rhaglennu trwy Scratch, Python a Greenfoot gan integreiddio Cemeg, Mathemateg a Bioleg yn y drefn honno. Yna mae pynciau ehangach ar gael i ddewis o'u plith fel Cryptograffeg; Technoleg, Moeseg a'r Dyfodol; Dysgu Peiriant a mwy.

Adnoddau

Amlinelliad Rhaglen
Resource

Mae'r Amlinellaid Rhaglen hwn yn darparu gwybodaeth am bob un o'r gweithdai yn y rhaglen hon a sut i gymryd rhan!


Meddwl Cyfrifiadol
Resource

Yn y gweithdy hwn, bydd disgyblion yn edrych ar y cysyniad o Feddwl Chyfrifiannol a'i ddefnyddio i ddatrys problemau ac efelychu dilyniannau byd go iawn yn Scratch. Adnoddau'n dod yn fuan!


Greenfoot - Cadwyn Fwyd
Resource

Mae'r gweithdy hwn yn datblygu gwybodaeth myfyrwyr am ecosystemau, yn enwedig y gadwyn fwyd. Yna, mae myfyrwyr yn datblygu eu gwybodaeth am amgylchedd Greenfoot trwy gynhyrchu gêm sy'n efelychiad o ecosystem. Adnoddau'n dod yn fuan


Python - Mathemateg
Resource

Mae'r gweithdy hwn yn datblygu gwybodaeth myfyrwyr am raglennu, gan edrych ar Python. Trwy llyfrgell Turtle, bydd myfyrwyr yn cryfhau eu dealltwriaeth o geometreg ac yn dysgu sut i raglennu siapiau gan ddefnyddio'r Python. Adnoddau'n dod yn fuan!


Scratch - Modelu Moleciwlau
Resource

Bydd y gweithdy hwn yn datblygu gwybodaeth disgyblion am atomau a moleciwlau a'u hymddygiad yn ogystal â defnyddio Scratch i fodelu gwahanol gyflyrau mater ac adweithiau cemegol syml. Adnoddau'n dod yn fuan!


Cryptograffeg
Resource

Mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno myfyrwyr i dechnegau cryptograffig a ddefnyddir mewn hanes hynafol ac yn ystod yr oes fodern. Trwy ddeall a gweithredu'r technegau hyn, bydd myfyrwyr yn cryfhau eu sgiliau rhesymegol a'u sgiliau mathemateg. Adnoddau'n dod yn fuan!


Technoleg, Moeseg a'r Dyfodol
Resource

Mae hwn yn edrych ar esblygiad technoleg, materion moesegol sy'n ymwneud â thechnoleg a datblygiadau y dyfodol. Mae’n cynnwys adeiladu cylched electronig yn efelychu golau clyfar ac yn defnyddio LEGO Mindstorms fel cerbydau ymreolaethol wrth ystyried pryderon moesegol. Adnoddau'n dod yn fuan!


Dysgu Peiriant
Resource

Mae'r gweithdy hwn yn datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o beth yw Dysgu Peiriant. Mae myfyrwyr yn datblygu eu gwybodaeth am ddata priodol ac amhriodol wrth hyfforddi peiriant. Bydd myfyrwyr yn gweithredu gêm Scratch Dysgu Peiriant eu hunain. Adnoddau'n dod yn fuan!


Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342