Adroddiad Blynyddol 2020

Megan ChickAdroddiad Blynyddol, Newyddion

Roedd 2020 yn brysur iawn i ni - symud ein holl weithdai arlein, cynnal clwb Haf o STEM enfawr, lansio gwefan newydd a chreu llwyth o ffyrdd newydd i gefnogi plant ac athrawon yng Nghymru gyda'u haddysg Cyfrifiadureg.

I gyd, rydyn ni wedi cael blwyddyn llwyddiannus, diolch i'n staff a phartneriaid gwych, a chyllid gan Lywodraeth Cymru.