Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • This event has passed.

Digwyddiad Gwybodaeth i Gyflogwyr - DPP a Gradd-brentisiaethau ym Mhrifysgol Abertawe

9th Mai 2022 @ 12:30 pm - 2:00 pm

Employers Information Lunch Time Event – Continuing Professional Development and Degree Apprenticeships at Swansea University

Dewch i ddysgu am radd-brentisiaethau a rhaglenni dysgu ar sail gwaith mewn Peirianneg Gyfrifiadurol, Rheolaeth a Pheirianneg, a sut y gall y cyfleoedd hyn ym Mhrifysgol Abertawe elwa eich busnes.

Mae'r rhaglenni Prentisiaethau yn bartneriaethau rhwng cyflogwyr a darparwyr. Eu nod yw rhoi cyfle i bobl ennill gradd tra mewn cyflogaeth llawn amser.

Mae'r rhaglenni'n cynnig llwybr i gymhwyster cydnabyddedig a chymhwysedd proffesiynol, ynghyd â phrofiad ymarferol o swydd, gan gynnwys cyfle i'ch gweithwyr ennill wrth ddysgu.

 

Cyfrifiadureg

Mae'r BSc Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn ffordd gyffrous ac arloesol i unigolion ennill gradd mewn Peirianneg Meddalwedd a gweithio ar yr un pryd.

Mae'r cwrs yn cyfuno dysgu academaidd traddodiadol â dysgu ar sail gwaith, gan ei gwneud hi’n hawdd rhoi gwybodaeth a sgiliau newydd ar waith yn y gweithle.

Mae'r rhaglen yn ymdrin ag amrywiaeth eang o gynnwys, er enghraifft: Rhaglennu a Datblygu Meddalwedd; Algorithmau a Chronfeydd data; Datblygu apiau ar gyfer dyfeisiau symudol a'r we; a Diogelwch Cyfrifiadurol.

Gweithgynhyrchu a Pheirianneg Uwch

Mae Prifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Choleg Cambria yng Ngogledd Cymru wedi bod yn cyflwyno gradd-brentisiaethau ers eu lansio yn 2018. Nod y BEng mewn Peirianneg Awyrennol a Gweithgynhyrchu a'r BEng mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch yw darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar unigolion mewn cyflogaeth llawn-amser berthnasol er mwyn galluogi busnesau i elwa ar amgylchedd gweithgynhyrchu sy'n newid yn gyflym.

Mae'r cyrsiau'n cyfuno astudiaeth academaidd, wedi'i llywio gan ymchwil ryngwladol sy'n canolbwyntio ar ddiwydiant, â dysgu yn y gweithle a fydd yn caniatáu i unigolion gymhwyso'r dysgu hwn yn ymarferol fel rhan o'u rôl o ddydd i ddydd.

Rheolaeth

Fel un o brif ddarparwyr rhaglenni rheolaeth, cyllid ac economaidd y DU, gall yr Ysgol Reolaeth eich helpu i ddatgloi potensial llawn eich gweithlu a gwella galluoedd eich sefydliad. Mae'r Brifysgol yn cynnig Gradd Sylfaen (FdSc) mewn Rheolaeth Busnes Cymhwysol, gyda blwyddyn ynganu (atodol) BSc (Anrh), rhaglen a gynigir i unigolion mewn cyflogaeth amser llawn. Gyda modiwlau wedi’u cynllunio i ganolbwyntio ar ddeilliannau dysgu, mae’n cynnig hyblygrwydd i gyflogwyr a myfyrwyr o bob sector fel bod y gweithle a’r profiad dysgu wedi’u cysylltu’n ymarferol ac yn broffesiynol.

 

Agenda

– Welcome & Introduction, Professor Martin Stringer, PVC

– Welsh Government initiative & vision on professional learning

– Degree apprenticeship & CPD opportunities in Computer Science

– Degree apprenticeship & CPD opportunities in Engineering

– Higher apprenticeship and CPD opportunities in Management

– Q & A and networking

 

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn Ystafell Seminar 1, Llawr Cyntaf, Athrofa Gwyddor Bywyd, Campws Singleton Prifysgol Abertawe

Get your free tickets here: https://www.eventbrite.co.uk/e/311020860767 

 

MANYLION

Dyddiad
9th Mai 2022
Amser
12:30 pm - 2:00 pm
Event Category:
Website:
https://www.eventbrite.co.uk/e/311020860767

Lleoliad

Swansea University, Singleton Campus
Institute of Life Science 1, Singleton Campus
Prifysgol Abertawe,
Mae'r Partner Arweiniol, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig rhif. 1138342 a Chwmni Siarter Brenhinol rhif. RC000639