Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • This event has passed.

Robotics Competition Sign-up Deadline

9th Mehefin 2023

Our 2023 Robotics Competition is in partnership with the RAF!

Thema’r gystadleuaeth eleni yw Teclynnau Taclus, a bydd disgyblion o bob rhan o Gymru yn cael eu herio i ddylunio a chreu robot sy’n gallu didoli ailgylchu a sbwriel. Dylai timau ystyried a all y robot adnabod yr hyn y mae'n agos ato a gwybod ble i'w drefnu. Mae creadigrwydd yn allweddol! Rhaid i'ch tîm ddod o hyd i ddyluniad gwreiddiol ar gyfer eich robot, yna ei ddatblygu a'i brototeipio yn barod i'w gyflwyno yn rownd derfynol y gystadleuaeth.

Gwahoddir cyfranogwyr i weithio fel grwpiau (o hyd at 6) ar brototeip y gellir eu hadeiladu gan ddefnyddio unrhyw galedwedd neu gitiau sydd ar gael iddynt. Gofynnir iddynt hefyd ddylunio poster A3 a fideo ar gyfer eu prototeipiau a fydd yn cael eu defnyddio fel rhan o'u cyflwyniad i'r beirniaid ar ddiwrnod olaf y gystadleuaeth. Gall Technocamps fenthyg pecyn Roboteg LEGO i ysgolion ei ddefnyddio i gymryd rhan yn y gystadleuaeth, a chynnig hyd at 2 weithdy ar ddefnyddio'r citiau hyn i'w helpu i ymgyfarwyddo â sut mae'r robotiaid yn gweithio a'r hyn y gallant ei wneud.

Bydd diwrnod olaf y gystadleuaeth yn cynnwys grwpiau yn creu byrddau arddangos ar gyfer eu prototeipiau, yn cyflwyno i banel o feirniaid ac yn ateb unrhyw gwestiynau dilynol, yn ogystal â her fyw lle rhoddir amser i gyfranogwyr addasu eu creadigaethau i gwblhau a tasg newydd a fydd yn cael ei datgelu ar y diwrnod. Bydd y tîm orau yn derbyn gwobr!

Bydd y rownd derfynol yn cael ei gynnal ar Ddydd Mawrth 11eg Gorffennaf yng Ngogledd Cymru ac ar Ddydd Iau 13eg Gorffennaf yn Ne Cymru.

tc1.me/RoboticsComp23

MANYLION

Dyddiad
9th Mehefin 2023
Mae'r Partner Arweiniol, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig rhif. 1138342 a Chwmni Siarter Brenhinol rhif. RC000639