Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • This event has passed.

Technoteach Meet

1st Gorffennaf 2021 @ 5:00 pm - 6:30 pm

Mae rhaglen Technoteach Technocamps yn gweithio gydag ysgolion ac yn uwchsgilio'r gymuned, yn enwedig gyda chyflwyniad y cymhwyster Technolegau Digidol newydd a chyflwyno'r cwricwlwm newydd ym mis Medi 2021. Mae'r fforwm newydd hwn yn gyfle i drafod materion a rhannu arfer gorau ym meysydd Cyfrifiadureg a TG. Yn cael ei gynnal gan yr arbenigwr Adam Speight, mae'r rhwydwaith cymorth hwn ar gyfer addysgwyr Cyfrifiadureg, Technoleg Ddigidol a DCF ledled Cymru, gyda'r nod o gefnogi a datblygu darpariaeth Cyfrifiadureg a Digidol ysgolion uwchradd trwy ddenu a grymuso athrawon ac arweinwyr digidol.

Bydd y rhwydwaith yn cwrdd (yn rhiwthwir) bob yn ail fis yn ystod y flwyddyn ysgol i gael trafodaeth anffurfiol ar bynciau perthnasol. Mae'n gyfle i ofyn cwestiynau, cwrdd ag addysgwyr eraill a gwneud awgrymiadau.

Agenda i'w Gadarnhau. Os hoffech i eitem gael ei hychwanegu at yr agenda, cysylltwch trwy ebostio info@technocamps.com

https://www.eventbrite.co.uk/e/technoteach-meet-tickets-153473406089

MANYLION

Dyddiad
1st Gorffennaf 2021
Amser
5:00 pm - 6:30 pm
Mae'r Partner Arweiniol, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig rhif. 1138342 a Chwmni Siarter Brenhinol rhif. RC000639