Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Sut-i-Wneud

Mae'r pecyn hwn yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau mewn fideos byr "sut i wneud".

Sut-i-Wneud

Gwyliwch y fideos ar y dde a chwblhewch y cwisiau i fynd ar ein arwainfwrdd!


Deuaidd i Hecsadegol

Gwyliwch y fideo i ddysgu sut i drosi deuaidd i hecsadegol ac yna ceisiwch y cwis i ennill rhai pwyntiau: Cliciwch yma!


Hecsadegol i Degol

This video covers the basic topic of converting from Hexadecimal (Base 16) to Denary (Base 10). Watch the video to learn how to convert binary to hexadecimal and then try the quiz to earn some points: Click here!Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342