Technocamps yn Lansio ei Rwydwaith Newydd Sbon i Ferched sy’n Gweithio ym maes STEM

adminDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Eleni lansiwyd Rhwydwaith Model Rôl newydd Technocamps ar gyfer merched sy’n gweithio ym maes STEM, ar y cyd â Women in Tech Cymru.

Nod y rhwydwaith yw sefydlu cysylltiadau rhwng merched sy’n gweithio yn y sector (technoleg yn benodol) gyda chyfarfodydd rheolaidd i ddysgu o brofiad ei gilydd yn y gweithle ac i gefnogi ac ysbrydoli’r rheiny ar lwybr gyrfa gynnar.

Hyd yn hyn bu dau ddigwyddiad yn Abertawe a Phontypridd, a’r gobaith yw y gallwn ddatblygu’r rhwydwaith gyda digwyddiadau yn holl ranbarthau Cymru wedi’u cynllunio dros y misoedd nesaf.

Mae Technocamps yn annog aelodau’r rhwydwaith i gymryd rhan yn y pros- iect. Bellach gallwn gynnig cyfleoedd i unigolion, cwmnïau a sefydliadau eraill ymgysylltu â phobl ifanc trwy ddatblygu rhwydwaith model rôl cryf i gefnogi’r gwaith a wnawn mewn ysgolion.

"Roedd yn noson ysbrydoledig iawn a gadewais yn teimlo yn llawn parchedig ofn tuag at yr holl siaradwyr cryf."

Corrine John, Prifysgol De Cymru