Cefnogi Dysgu o Bell ar gyfer Dysgwyr Ôl-16

Megan ChickDigwyddiad, Newyddion

Fel rhan o fenter #StaySafeStayLearning barhaus Llywodraeth Cymru, mae Tîm Technocamps yn falch ei fod wedi gallu defnyddio ei brofiad fel un da.

Mae'r tîm wedi bod yn gweithio'n galed i ddatblygu cyfleoedd cyffrous a chyfoethogi i ddisgyblion ym Mlynyddoedd 12 a 13, wrth iddynt ddechrau paratoi ar gyfer eu trosglwyddo i Addysg Uwch. Mae amrywiaeth o weithgareddau rhithwir ar gael nawr. Mae'r rhain yn rhoi blas i fyfyrwyr o gynnwys pwnc a gyflwynir fel rhan o raglenni prifysgol cyfrifiadureg.

Mae adnoddau ar gael ar Hwb

Y nod yw sicrhau bod myfyrwyr y Chweched Dosbarth ac Addysg Bellach yn cael eu hysgogi a'u cymell, gan hwyluso trosglwyddiad esmwyth rhwng dysgu ysgol/coleg a Phrifysgol.

Dywedodd yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps ac Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe:

“Mae'n hanfodol bod myfyrwyr ym Mlynyddoedd 12 a 13 yn edrych i'r dyfodol ac yn paratoi ar gyfer eu camau nesaf ym myd addysg. Rwy'n falch bod Technocamps yn cynnig gweithgareddau rhithwir a all ddarparu carreg gam i fyfyrwyr sy'n anelu at astudio cyfrifiadureg a chymwysterau seiliedig ar STEM yn y brifysgol. Hoffwn annog pob myfyriwr i fod yn rhagweithiol a chymryd rhan yn y gweithgareddau sydd ar gael. "

I ategu'r adnoddau, rydym hefyd yn falch o gyhoeddi y byddwn yn cynnal y seminarau byw AM DDIM canlynol i fyfyrwyr:

Seminar Technocamps: Archwilio Algebra Boole
30ain Mehefin 2020 - 14:00 i 16:00
Cofrestrwch: https://bit.ly/TCBool

Seminar Technocamps: Codio Lefel Isel trwy Gyfrifiadur Little Man

7fed Gorffennaf 2020 - 14:00 i 16:00
Cofrestrwch: https://bit.ly/TCLMC
Sign-up: https://bit.ly/TCLMC

Mae angen cofrestru ar gyfer pob sesiwn unigol ac anfonir y dolenni priodol atoch er mwyn ymuno yn y sesiynau.