Mwy o adnoddau STEM

Megan ChickNewyddion

Rydym wedi agor y porth yr oeddem wedi'i datblygu ar gyfer rhaglen yr Haf, ac mae'r adnoddau a ddatblygwyd gennym fel tîm ar gael i chi eu defnyddio a'u rhannu.

Cawsom lawer o hwyl yn eu datblygu a’u cyflwyno dros yr haf, a byddai’n wych clywed a ydych wedi datblygu unrhyw beth newydd trwy eu defnyddio hefyd.

Rhannwch â ni ar unrhyw un o'n cyfrifon cymdeithasol os ydych wedi llwyddo i ddysgu neu ddatblygu gweithgaredd STEM newydd.