Hanes Technocamps

Megan ChickNewyddion a Digwyddiadau

17 mlynedd yn ôl, sefydlwyd Technocamps fel uned fach o Brifysgol Abertawe. Erbyn heddiw, rydyn ni'n gweithio o saith prifysgol yng Nghymru ac rydyn ni wedi gweithio gyda dros 50,000 o ddisgyblion o dros 350 o ysgolion cynradd ac uwchradd.