Gwobr Archwilwyr Hydred Nesta Challenges

Rasa MombeiniCystadleuaeth, Newyddion

Mae'r gystadleuaeth hon nawr ar gau.

Mae Nesta Challenges wedi ymuno ag Amazon i lansio pedwerydd rhifyn Gwobr Archwilwyr Hydred - £20,000 ar gael ar gyfer yr ysgol neu'r grŵp ieuenctid buddugol..

Mae Gwobr Archwilwyr Hydred Amazon yn galw ar bobl ifanc ledled y DU i ddatblygu atebion arloesol ‘technoleg er da’ i faterion mwyaf cymdeithas, i helpu pobl i fyw yn hirach, byw’n iachach, byw’n wyrddach a byw gyda’i gilydd.

Mae'r wobr yn annog pobl ifanc i gymhwyso eu creadigrwydd a'u dyfeisgarwch i heriau mawr ein hamser, gan ddefnyddio eu gwybodaeth am wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), ac addysgu sgiliau entrepreneuraidd gwerthfawr iddynt i helpu i wireddu eu syniadau.

Ei nod yw cyrraedd ystod amrywiol o bobl ifanc ledled y DU, gan helpu i wella'r cyfle sydd ar gael i bobl o bob cefndir. Mae'n hollol rhad ac am ddim i ymgeisio a chymryd rhan, a bydd y timau o bobl ifanc yn cael eu cefnogi wrth iddynt ddatblygu eu datrysiadau trwy ystod o adnoddau digidol a sesiynau dysgu ar-lein am ddim. Bydd timau sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn cael eu cefnogi i drawsnewid eu syniadau yn realiti gyda mynediad at fentoriaid, caledwedd a gweithdai pwrpasol. Byddant hefyd yn cael cyfle i ennill £20,000 i'w hysgol neu grŵp ieuenctid.

Os oes gennych chi syniad neu ateb, mae tîm Archwilwyr Hydred eisiau clywed gennych chi!

Sut i gymryd rhan:

● Mae rhagor o wybodaeth am Wobr Archwilwyr Hydred Amazon a sut y gallwch chi gefnogi timau i wneud cais yn y pecyn Hyrwyddwr Tîm;

● Gallwch chi lawrlwytho’r gweithgareddau a'r cynlluniau gwersi am ddim i helpu'r bobl ifanc rydych chi'n gweithio gyda nhw i roi hwb i'w meddwl creadigol a datblygu syniadau;

● Rhaid gwneud cais erbyn 5pm ar Ddydd Gwener 12fed Chwefror!

Mae'r ceisiadau bellach ar agor ac yn cau ar Ddydd Gwener 12fed Chwefror 2021.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r tîm ar explorer@nesta.org.uk.

Cefnogir yr her gan Amazon a'i chyflwyno gan Nesta Challenges.