Cystadleuaeth Pecynnau Gweithgaredd Newydd

Megan ChickCystadleuaeth, Newyddion

Rydyn ni'n cynnig gwobrwyon i'r ysgolion a disgyblion sy'n cwblhau'r mwyaf o becynnau gweithgaredd ar ein gwefan cyn 19eg Chwefror 2021.

Gydag ysgolion yn cau unwaith eto, rydyn ni'n deall bod hwn yn gyfnod heriol ar gyfer rhieni, athrawon a disgyblion. Mae hyn yn golygu na allwn gynnig gweithdai neu weithgareddau corfforol gyda disgyblion, ryydn ni am eich atgoffa bod ein Pecynnau Gweithgareddau wastad ar gael. 

Y nod yw cynnal momentwm a chymhelliant disgyblion, tra iddynt hefyd gael rhywfaint o hwyl a dysgu am Gyfrifiadura, TG a phynciau STEM eraill. Hefyd, mae ein gwefan newydd yn ei gwneud hi'n haws nag erioed i wneud ein pecynnau gweithgaredd a chymryd rhan yn ein cystadleuaeth.

Cwblhaodd cannoedd o gyfranogwyr ein taflenni gwaith, fideos, a chwisiau poblogaidd trwy gydol yr haf, gydag Ysgol Gyfun Trefynwy, Ysgol Gynradd Newton, Archie o Ysgol Gyfun Trefynwy a Josh o Ysgol Gynradd Newton i gyd yn ennill gwobrau.

Anogir disgyblion i weithio trwy'r pecynnau a chyflwyno eu gwaith i dîm Technocamps. Yna byddant yn cael eu hychwanegu at fwrdd arweinwyr Technocamps gyda chyfle i ennill gwobrau i'w hysgol a'u hunain.

Bydd rhagor o adnoddau yn cael eu hychwanegu cyn bo hir felly cadwch lygad allan.

POB LWC!