Cystadleuaeth Cartref y Dyfodol

Megan ChickCystadleuaeth, Newyddion

Allwch chi greu gêm sy'n dangos effeithlonrwydd ynni yn y cartref a'r problemau sy'n gysylltiedig?

Mae ein cystadleuaeth newydd, mewn partneriaeth ag Energy Saving Trust a NEST, yn gofyn i ddisgyblion hyd at 16 oed ddylunio eu gêm eu hunain, gan ddefnyddio unrhyw feddalwedd rhaglennu, a fyddai’n gwneud tŷ yn fwy eco-gyfeillgar.

Ymuna â'n gweithdy gwybodaeth ar 29ain Ebrill 2021 am ragor o wybodaeth ac i glywed awgrymiadau a allai dy helpu i ennill y wobr fawr! Byddwn hefyd yn cynnal gweithdy technegol ar 4ydd Mai, sesiwn Datblygu Gemau ar 6ed Mai a sesiwn wirio ar 10fed Mehefin i gefnogi cyfranogwyr.

Bydd y gêm fuddugol yn cael ei chyhoeddi ar wefan Energy Saving Trust a bydd yr enillydd yn derbyn taleb One4All gwerth £100 i'w hun a £2,000 i'w ysgol wario ar offer. Bydd yr ail orau yn derbyn taleb werth £50 i'w hun a £1,000 i'w hysgol, a bydd yr unigolyn neu'r tîm sy'n dod yn drydydd yn ennill taleb werth £25 a £500 i'w ysgol.

Dyddiadau pwysig:
Gweithdy wybodaeth
Dydd Iau 29ain Ebrill, 4.30pm
Sesiwn dechnegol Dydd Mawrth 3ydd Mai, 4.30pm
Sesiwn Datblygu Gemau Dydd Iau 6ed Mai, 4.30pm
Sesiwn wirio Dydd Iau 10fed Mehefin, 4.30pm
Dyddiad Cau Dydd Gwener 2il Gorffennaf, 4.30pm
Awards Ceremony Dydd Iau 8fed Gorffennaf, 4.30pm

Bydd popeth sydd angen ei wybod yn cael ei gynnwys yn y gweithdy wybodaeth ar Dydd Iau 29ain Ebrill.

Rhaid i bawb sy'n cymryd rhan gofrestru cyn cystadlu.

POB LWC!