Adeiladu prosiectau cyd-drigo yn Abertawe gan ddefnyddio Minecraft

adminNewyddion

Rydyn ni wedi bod yn gweithio gydag Cyd-gartrefi Abertawe a Christopher Gutteridge o Adran TG Prifysgol Southampton, yn ogystal ag ysgolion yn yr ardal i ddylunio adeiladau cyd-drigo ar gyfer trigolion lleol.

Mae Swansea Co-Housing wedi bod yn ymchwilio i gyfleoedd i ddatblygu lleoedd byw cynaliadwy a chynhenid yn ardal Abertawe. Ymunon ni i weithio ar brosiect lle gofynnir i blant ysgol lleol ail-ddylunio adeiladau diffaith yn Sketty trwy Minecraft at ddibenion cyd-drigo.

Mae'r byd Minecraft wedi'i greu fel replica union o Abertawe, gan gynnwys y safle ei hun yn Sketty, Brangwyn Hall a'r ardal leol o Uplands. Mae'r ddau adeilad a fydd yn cael eu hailgynllunio yn Sketty, a bydd disgyblion yn gallu mynd y tu mewn ac asesu toi, lloriau a manylion eraill gan ddefnyddio Minecraft: Education Edition.

Byddwn yn gweithio gydag Ysgol Ffynone House ac Ysgol Gynradd Sketty i annog disgyblion i ddylunio'r adeiladau newydd. Er na fydd y dyluniadau yn cael eu defnyddio yn y byd go iawn, gofynnir i ddisgyblion ystyried:

  • Yr amgylchedd lleol - er enghraifft, mae'r adeiladau mewn ardal gadwraeth leol
  • Anghenion y Cyngor
  • Anghenion aelodau'r gymuned leol
  • Anghenion y gymuned cyd-drigo, sydd yn aml o wahanol oedrannau ac yn byw mewn ffyrdd gwahanol
  • Agosrwydd at amwynderau cyfagos
  • Cynaliadwyedd - er enghraifft, defnyddio pympiau gwres o'r ddaear neu bympiau gwres ffynhonnell aer
  • Meintiau ac anghnion yr ystafelloedd
  • Anghenion hygyrchedd

Y nod yw ysbrydoli pobl ifanc i gyfuno celf â gwyddoniaeth a thechnoleg trwy gymryd rhan mewn ffordd arloesol o ddylunio eu cymuned leol. Bydd hyn yn datblygu eu sgiliau creadigol a digidol mewn amgylchedd hwyliog. Mae hefyd yn debygol o gyflwyno’r syniad o sefyllfaoedd cymdeithasol, tai a theuluol sy’n wahanol i sefyllfaoedd y disgyblion eu hunain.