Robotiaid Chwylfrydig yn ein Cystadleuaeth Flynyddol

adminNewyddion

Wythnos diwethaf, aeth deuddeg tîm benben yn ein Cystadleuaeth Roboteg 2022 mewn partneriaeth â’r Awyrlu Brenhinol!

Thema'r gystadleuaeth oedd Archwilio'r Anhysbys, a chafodd disgyblion o bob rhan o Gymru eu herio i ymchwilio i diriogaeth ddigymar i ddylunio a chreu robot sy'n gallu archwilio tir newydd, fel planedau, jynglau a'r anialwch. Yn eu timau, roedd y cyfranogwyr wedi ystyried a all y robot gydnabod ei leoliad, cyfathrebu â bodau eraill ac yn unigryw yn ei sgiliau.

Gofynnwyd y cyfranogwyr i weithio fel grwpiau ar eu prototeip gan ddefnyddio unrhyw galedwedd neu gitiau oedd ar gael iddynt, cyn dylunio poster a fideo ar gyfer eu prototeipiau i’w defnyddio fel rhan o’u cyflwyniad i’r beirniaid. Creodd y grwpiau fyrddau arddangos ar gyfer eu prototeipiau, cyn cyflwyno cynigion i banel o feirniaid arbenigol o Technocamps a’r Llu Awyr Brenhinol, ac ateb unrhyw gwestiynau dilynol. Yna, cafwyd her fyw, anweledig lle rhoddwyd amser i gyfranogwyr addasu eu creadigaethau i gwblhau tasg newydd. Roedd cyfle hefyd i wneud heriau adeiladu tîm a chreadigol gydag Awyrlu Brenhinol trwy gydol y dydd, megis rasys awyrennau papur.

Diolch i bawb a gymerodd ran a llongyfarchiadau i'r timoedd buddugol! Bydd manylion y gystadleuaeth nesaf yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir...