Technocamps a Rhanbarth Caerdydd

adminNewyddion

Rydym yn ysbrydoli ac yn ysgogi pobl ifanc ledled Cymru i feddwl yn wahanol am Gyfrifiadureg. Mae ein gwaith yn Ne Cymru wedi cefnogi 1,500 o bobl ifanc a 50 o athrawon ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd ers dechrau ein cyllid UE yn 2018. Dysgwch fwy isod…