Cwrs DPP am ddim i athrawon uwchradd

adminNewyddion

Yn dilyn poblogrwydd ein cwrs DPP ar gyfer athrawon cyfrifiadureg, rydyn ni nawr yn cynnig cyrsiau hyfforddi i athrawon o unrhyw bwnc!

Pa bynnag pwnc rydych yn ei ddysgu, mae unrhyw athro ysgol uwchradd yn gymwys i ymuno â’n cwrs rhithwir i uwchsgilio trwy sesiynau ar feddwl cyfrifiadurol a chysyniadau rhaglennu a sut i’w gweithredu ar draws y cwricwlwm i Gymru.

Mae’r cwrs wedi’i rannu’n 3 uned y gallwch ddewis cymryd rhan ynddynt, gyda thystysgrif ar gael i’r rhai sy’n cwblhau pob uned a’r aseiniad cysylltiedig. Fel arall, gallwch ddewis ymuno ag unedau neu sesiynau unigol os byddai’n well gennych archwilio pwnc penodol sy'n rhan o’r cwrs (er na fydd tystysgrif ar gyfer hyn!).

UnedSesiwnDyddiadAmserPwnc
1: Meddwl Cyfrifiadurol a Scratch112/9/23
4-5.30pmCyflwyniad - Meddwl Cyfrifiadurol
1: Meddwl Cyfrifiadurol a Scratch219/9/23
4-5.30pmLOGO (Scratch Pen)
1: Meddwl Cyfrifiadurol a Scratch326/9/23
4-5.30pmCodio Bloc (Scratch) 1
1: Meddwl Cyfrifiadurol a Scratch43/10/23
4-5.30pmCodio Bloc (Scratch) 2
1: Meddwl Cyfrifiadurol a Scratch510/10/23
4-5.30pmCodio Bloc (Scratch) 3
1: Meddwl Cyfrifiadurol a Scratch617/10/23
4-5.30pmMeddwl Cyfrifiadurol ar daws y Cwricwlwm
Hanner tymor
2: Microbit a Rhaglennu Python77/11/23
4-5.30pmCyflwyniad i Microbits
2: Microbit a Rhaglennu Python814/11/23
4-5.30pmMicrobits ar draws y cwricwlwm
2: Microbit a Rhaglennu Python921/11/23
4-5.30pmCyflwyniad i Python drwy Microbits
2: Microbit a Rhaglennu Python1028/11/23
4-5.30pmRhaglennu Python
2: Microbit a Rhaglennu Python115/12/23
4-5.30pmRhaglennu Python
2: Microbit a Rhaglennu Python1212/12/23
4-5.30pmRhaglennu Python
Gwyliau'r Nadolig
2: Microbit a Rhaglennu Python139/1/24
4-5.30pmRhaglennu Python
2: Microbit a Rhaglennu Python1416/1/24
4-5.30pmRhaglennu Python
2: Microbit a Rhaglennu Python1523/1/24
4-5.30pmRhaglennu Python
2: Microbit a Rhaglennu Python1630/1/24
4-5.30pmRhaglennu Python
2: Microbit a Rhaglennu Python176/2/24
4-5.30pmCymhwyso Python i Ddibenion Trawsgwricwlaidd
Hanner tymor
3: Cynnwys TGAU Cyfrifiadureg1827/2/24
4-5.30pmGreenfoot
3: Cynnwys TGAU Cyfrifiadureg195/3/24
4-5.30pmGreenfoot
3: Cynnwys TGAU Cyfrifiadureg2012/3/24
4-5.30pmIaith Gydosod gyda Little Man Computer
3: Cynnwys TGAU Cyfrifiadureg2119/3/24
4-5.30pmIaith Gydosod gyda Little Man Computer
Gwyliau'r Pasg
3: Cynnwys TGAU Cyfrifiadureg229/4/24
4-5.30pmSystemau Rhif
3: Cynnwys TGAU Cyfrifiadureg2316/4/24
4-5.30pmSystemau Rhif
3: Cynnwys TGAU Cyfrifiadureg2423/4/24
4-5.30pmMathau o Ffeiliau a Chywasgu
Hanner tymor
3: Cynnwys TGAU Cyfrifiadureg254/6/24
4-5.30pmAlgebra Boole
3: Cynnwys TGAU Cyfrifiadureg2611/6/24
4-5.30pmAlgebra Boole