Clybiau Codio ôl-Ysgol ar gyfer Disgyblion yng Nghymru

Rasa MombeiniNewyddion

two boys are coding sphero by the laptop

Our commitment to providing children with the skills they need to develop and grow continues. We offer after-school code clubs for children aged 9-16. Technoclub is an opportunity for young people to gain computing experience during interactive sessions outside of school.

Mae'r clwb yn darparu sesiwn wythnosol am ddim lle bydd y disgyblion yn dysgu sgiliau Cyfrifiadureg newydd wrth weithio tuag at nod prosiect terfynol. Mae wedi'i hanelu at bob gallu, a'r cyfan y mae ei angen yw mynediad i'r rhyngrwyd. Nid oes angen unrhyw wybodaeth na phrofiad blaenorol o ran codio neu raglennu er mwyn ymuno â'r clwb.

Mae'r clwb yn wych ar gyfer y rheiny sydd wedi mynychu ein gweithdai mewn ysgolion, gan eu galluogi i feithrin eu sgiliau yn hawdd wrth eu pwysau ac mewn amgylchedd dysgu llai ffurfiol. Mae hefyd yn addas ar gyfer dechreuwyr llwyr gan fod y sesiynau wedi'u cynllunio'n fwriadol i ddarparu ar gyfer dysgwyr o bob lefel.

Mae Technoclub yn cael ei gynnal gan ein Swyddogion Addysgu profedig sy'n amnewid y dysgu felly mae pob sesiwn yn newydd.

Technoclub runs throughout the school term after school 4.30pm-6pm on Mondays in Swansea University. Please email info@technocamps.com to register.