Gwella eich sgiliau technegol gyda'n Gweithdai Codio

Rasa MombeiniGweithdy

Hoffech chi uwchsgilio? Edrychwch ar ein Gweithdai Codio sydd ar ddod ar Gampws Singleton Prifysgol Abertawe. Maent yn hollol rhad ac am ddim i ddysgwyr. Mae'r cyrsiau codio byr hyn wedi'u cynllunio i'ch helpu i feithrin sgiliau a gwybodaeth y mae galw amdanynt i'ch helpu i symud ymlaen.

Gweithdy Codio Technocamps 1

Cyflwyniad i Python Programming

10am – 12 canol dydd ar ddydd Gwener 1 Mawrth

10am – 12 canol dydd ar ddydd Gwener 8 Mawrth

Lab Technocamps, Margam 200, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe

Mae'r gweithdy pedair awr hwn yn rhoi cyflwyniad i gyfranogwyr i ddatrys problemau cyfrifiadurol gan ddefnyddio'r iaith raglennu Python. Bydd cyfranogwyr yn ennill:

 • Dealltwriaeth o beth yw meddylfryd cyfrifiadurol.
 • Y gallu i ddatblygu atebion cyfrifiadurol i broblemau.
 • Dealltwriaeth o gysyniadau rhaglennu craidd.
 • Sgiliau rhaglennu Python sylfaenol.
 • Y gallu i awtomeiddio tasgau ailadroddus.
 • Cyfathrebu'n effeithiol gyda delweddu.
 • Datblygiad gyrfa gyda sgiliau datrys problemau gwell. 

Ni thybir unrhyw brofiad blaenorol o raglennu.

Gweithdy Codio Technocamps 2

Dadansoddeg data gyda Python

10am – 12 canol dydd ar ddydd Gwener 15 Mawrth

10am – 12 canol dydd ar ddydd Gwener 22 Mawrth

Lab Technocamps, Margam 200, Campws Singleton, Prifysgol Abertawe

Mae'r gweithdy pedair awr hwn yn rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o sut i berfformio dadansoddeg data gyda Python trwy amrywiaeth o offer a llyfrgelloedd. Mae'r gweithdy yn archwilio sut y gallwn ddefnyddio data yn effeithiol i ddatrys tasgau ystyrlon yn ein gwaith a'n bywydau o ddydd i ddydd. Trwy ddefnyddio patrymau data, tueddiadau a pherthnasoedd, gallwn wneud dewisiadau mwy gwybodus mewn sawl maes. Bydd myfyrwyr yn ennill:

 • Y gallu i nodi offer a llyfrgelloedd ar gyfer perfformio dadansoddeg data.
 • Dealltwriaeth o drin data yn Python.
 • Sgiliau perfformio dadansoddiadau data sylfaenol ar ddata ymchwil.
 • Gwell cyfathrebu.
 • Pontio'r bwlch rhwng cydweithwyr technoleg a di-dechnoleg.

Bydd disgwyl i gyfranogwyr feddu ar wybodaeth sylfaenol am Python, er enghraifft fel y darperir gan y gweithdy Cyflwyniad i Python pedwar awr.

Cwblhewch ffurflen hon i gofrestru.

Peidiwch â methu'r cyfleoedd hyn i wella'ch sgiliau a sefyll allan yn y byd sy'n cael ei yrru gan ddata heddiw.