Adroddiad Blynyddol 2023

Rasa MombeiniAdroddiad Blynyddol

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg o’r mentrau amrywiol y mae Technocamps wedi bod yn rhan ohonynt drwy gydol 2023. Ymgysylltu ag ysgolion cynradd ac uwchradd, mentrau ar gyfer uwchsgilio athrawon, ein gweithgareddau ymgysylltu busnes gyda IoC yng Nghymru a’r mentrau ymchwil o fewn cangen ymchwil Addysg, Hanes ac Athroniaeth (EHP).

Ar y cyfan, cawsom flwyddyn lwyddiannus, diolch i ymrwymiad ein haelodau staff gwych a’n partneriaid, a chyllid gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, Llywodraeth y DU a’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.