English

Pecynnau Gweithgaredd

Isod ceir pecynnau gweithgaredd sy'n cynnwys taflenni gwaith, fideos a cwisiau y gallech gwblhau yn y tŷ!

Ar ôl i chi gyflwyno eich atebion i'r cwis byddwch yn cael eich ychwanegu i'r arwainfwrdd! Cyrraedd y brig am siawns i enill gwobr!

Trydarwch i adael i ni wybod sut rydych chi wedi bod yn gwneud. Peidiwch ag anghofio tagio @Technocamps a defnyddio ein hashnod #TechnocampsOnline.


# School Name Points
1 Monmouth Comp 128
2 Ysgol Glan Clwyd 106
3 Afon Taf 99
# Name Points
1 Joshua G 82
2 Gwenllian E 69
3 Archie B 67

Resource

This pack will help you get started, with instructions on how to install things!

Resource

This pack includes short "how-to" videos teaching a variety of topics!

Resource

This is suitable for both KS3 and KS4. The activity pack breaks down the aspects of Greenfoot into four key areas: Setting up the World, Movement, Functionality and The Counter.

Resource

Learn all about Assembly Language and how to write programs using the Little Man Computer Simulator!

Resource

Learn how to write and solve secret messages!

Resource

This workshop will teach you the basics of algorithms, including their components! You will also learn about sorting and searching algorithms!

Resource

This activity pack contains videos and tutorials to help you develop your programming skills and understanding through Scratch games and tasks.

Resource

This activity pack covers machine learning from the basics and also includes tutorials on making your own machine learning game.

Resource

This pack holds the resources for the technoclub that is still running virtually each week!

Resource

This activity pack teaches you boolean algebra!

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342