Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Bwrdd Arweinwyr

# Enw Ysgol Uwchradd Pwyntiau
1 Monmouth Comprehensive School 2267
2 Ysgol Maesydderwen 1896
3 Ysgol Glan Clwyd 1595
# Enw Ysgol Gynradd Pwyntiau
1 Newton Primary 321
2 Marshfield Primary School 145
3 Lodge Hill Primary School 43
# Enw Pwyntiau
1 Archie B 896
2 Gwenllian E 848
3 Archie C 711
Arwainfwrdd


Resource

Bydd y pecyn hwn yn eich helpu i ddechrau, gyda chyfarwyddiadau ar sut i osod pethau!

Resource

Mae'r pecyn hwn yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau mewn fideos byr "sut i wneud".

Resource

Mae hyn yn addas ar gyfer CA3 a CA4. Mae'r pecyn gweithgaredd yn rhannu agweddau Greenfoot yn bedwar maes allweddol: Sefydlu'r Byd, Symud, Ymarferoldeb a'r Rhifydd.

Resource

Dysgu popeth am Iaith Gydosod a sut i ysgrifennu rhaglenni gan ddefnyddio Efelychydd Little Man Computer!

Resource

Dysgu sut i ysgrifennu a datrys negeseuon cyfrinachol!

Resource

Bydd y gweithdy hwn yn dysgu hanfodion algorithmau i chi!

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn cynnwys fideos a thiwtorialau i'ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau rhaglennu a'ch dealltwriaeth trwy gemau a thasgau Scratch.

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn ymdrin â dysgu peiriant o'r pethau sylfaenol ac mae hefyd yn cynnwys sesiynau tiwtorial ar wneud gêm ddysgu peiriant eich hun.

Resource

Dyma'r holl adnoddau o'n Technoclub Rhithwir! Ymunwch â ni yn fyw wrth i ni ddod at ein gilydd i gael sgwrs braf a'ch tywys trwy edrych ar raglennu prosiectau eithaf cŵl.

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn dysgu algebra boolean i chi!

Resource

Mae'r pecyn hwn yn dysgu Python gan ddefnyddio celf!

Resource

Mae'r pecyn hwn yn eich dysgu sut i wneud cylchedau Arduino trwy Tinkercad.

Resource

Mae'r pecyn hwn yn eich cyflwyno i'r egwyddorion rhaglennu trwy ddefnyddio golygyddion bloc!

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn dysgu algebra boolean i chi, gyda chwis rhyngweithiol ac offer ar gael i helpu!

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn defnyddio Python Turtle i ddysgu mathemateg!

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn archwilio symudiad y planedau yn ein Cysawd yr Haul ac yn dangos i chi sut i fodelu hyn yn Scratch.

Resource

Dysgwch y blociau adeiladu sylfaenol sy'n ffurfio'r Rhyngrwyd wrth i chi ddechrau gwneud tudalennau gwe eich hun!

Resource

Cymerwch gip ar rai o'r heriau yn y gêm CyberSoc Dal y Faner.

Resource

Mae'r pecyn gweithgaredd hwn yn cynnig set o dasgau rhaglennu Python i chi sy'n wych ar gyfer ymarfer.

Resource

Dysgwch bopeth sydd ei angen arnoch i greu gwaith celf lliwgar hardd, ar y cyfrifiadur ac oddi arno.

Resource

Adeiladu eich gêm fwrdd robot eich hun gyda Micro:Bit wrth ddysgu popeth am Amodolion!

Resource

Dysgwch sut i efelychu'r adweithiau y tu ôl i'r tanwyddau gwyrdd y byddwn yn eu defnyddio yn y dyfodol agos.

Resource

Adeiladu eich gêm pos Tŵr Hanoi eich hun yn Scratch!

Resource

Dysgwch sut i fodelu rhai prosesau bach iawn yn wir!

Resource

Bydd y pecyn gweithgaredd hwn yn dysgu'r cysyniad o fodelu efelychiad i ddangos sut y gallwn atal lledaeniad COVID-19 trwy aros gartref.

Resource

Dysgu popeth am Gadwyni Bwyd a gwneud eich model rhyngweithiol eich hun o gynefin!

Resource

Dysgu am systemau dosbarthu a sut mae allweddi deubarthol yn cael eu defnyddio i ddosbarthu anifeiliaid.

Resource

Dysgu Egwyddorion Rhaglennu wrth gymryd rhan yn yr her godio hon.

Resource

Dysgwch y cyfrinachau y tu ôl i Godau QR. Beth maen nhw'n ei olygu? Sut alla i greu fy rhai fy hun?

Resource

Dysgwch bopeth am egwyddorion cyffrous Ffiseg gyda'r arbrofion hwyliog hyn!

Resource

Dysgwch gyfrif ac adio mewn deuaidd gyda'r Ap AR anhygoel hwn!

Resource

Pam defnyddio beiro a phapur i wneud Cipher Pigpen pan allwch chi ddefnyddio Micro:bit?

Resource

Ydych chi erioed wedi eisiau atal eich larwm yn y bore? Mae'r pecyn hwn ar eich cyfer chi.

Resource

i ddod yn fuan

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342