Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • This event has passed.

Game of Codes Competition

26ain Ionawr 2022 - 14th Mawrth 2022

Our annual coding competition for pupils in Wales is back! This year, we’re asking participants to create a piece of software under the theme Combatting Climate Change.

Mae ein cystadleuaeth raglennu Game of Codes yn cyfle i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gwaith tîm wrth wella eu gwybodaeth am raglennu cyfrifiadurol mewn ffordd hwyliog a dyfeisgar.

Yr her yw creu darn o feddalwedd o dan y thema Brwydro Newid Hinsawdd. Gallai enghreifftiau gynnwys gemau i ddysgu pwysigrwydd mynd i’r afael â materion amgylcheddol, apiau i helpu pobl gydag ailgylchu ac ailddefnyddio deunyddiau, gemau Scratch i ddysgu gwyddor hinsawdd, byd yn Minecraft i ddangos sut mae amddiffynfeydd llifogydd yn gweithio, neu rywbeth sy’n ein helpu i ddysgu am newid hinsawdd mewn ffordd newydd, hwyliog.

Your software must have an original design in the form of a game, website, app, quiz, or animation.  Any coding language can be used to create the software (e.g. Scratch, Python, Java, Visual Basic, App Inventor or HTML), and you can use the Raspberry Pi or BBC micro:bits that you may have in your school.

Gallwch gystadlu fel tîm neu fel unigolyn. Rhaid i bob cynnig ddarparu cyswllt athro (neu arweinydd clwb/rhiant) a chael cefnogaeth eu hysgol cyn gofrestru. Nid oes cyfyngiad ar nifer y timau/unigolion y gall ysgol gymryd rhan yn y gystadleuaeth.

 

Cofrestriadau Tîm
Yn ystod y cyfnod cyn y gystadleuaeth, gall grwpiau yn eich dosbarth ysgol, disgyblion o'ch ysgol gynradd leol neu'ch Technoclub cyfan gyfrannu at ddatblygiad eich meddalwedd. Ond, ar gyfer rownd derfynol y gystadleuaeth, bydd angen i chi enwebu tîm o ddau i chwech o bobl o'r ysgol a allai fynychu'r gystadleuaeth olaf a'r diwrnod gwobrwyo. Mae'n bwysig bod gan y grŵp gallu cymysg. Dim ond ceisiadau tîm fydd yn cael eu derbyn i'r gystadleuaeth a rhaid i bob cais tîm ddarparu cyswllt athro (neu arweinydd clwb) a chael cefnogaeth eu hysgol, cyn cystadlu. Nid oes cyfyngiad ar nifer y timau y gall ysgol gymryd rhan yn y gystadleuaeth.
– Name of the project
– Aim of the project – Who is it for?
– Team members
– How the software was created (e.g. What language did you use?)
– Evidence of your software (e.g. Screenshots, software file or photos of the final product)
– Design of the project (e.g. What did it look like before you started coding? Did you have any characters?  How did you decide what the project was going to achieve?)
– Reflection (How did you make decisions as a team?  What was the responsibility of each team member? What steps did you take to make the software?  Did you make any changes and if so, what changes? What did you learn when creating the final project?)

 

Cofrestriadau Unigol
Dylai unigolion gyhoeddi cyflwyniad poster sy'n cynnwys y canlynol:
– Name of the project
– Aim of the project – Who is it for?
– How the software was created (e.g. What language did you use?)
– Evidence of your software (e.g. Screenshots, software file or photos of the final product)
– Design of the project (What did it look like before you started coding? Did you have any characters? How did you decide what the project was going to achieve?)
– Reflection (How did you make decisions? What steps did you take to make the software?  Did you make any changes and if so, what changes did you make?  What did you learn when creating the final project?)

 

Cofiwch wrth greu eich meddalwedd, mae'n hanfodol ystyried y canlynol:
A yw eich meddalwedd yn arloesol? A yw'ch meddalwedd yn arloesol? A fydd pobl eisiau ei ddefnyddio? Allwch chi gyrchu meddalwedd debyg ar y farchnad? Beth sy'n gwneud eich meddalwedd yn wahanol? Pam fyddai rhywun eisiau defnyddio'ch meddalwedd?
Pwy yw cynulleidfa eich meddalwedd a sut fyddech chi'n eu targedu? Er enghraifft, os yw'ch gêm feddalwedd wedi'i thargedu at bobl yn eu harddegau, sut y byddwch chi'n sicrhau eu bod am ddefnyddio'r feddalwedd?
Byddwch yn greadigol! A gwnewch yn siwr bod eich meddalwedd yn edrych yn hwylus

 

Dyddiadau Allweddol:
Rhaid cofrestru gan ddefnyddio'r ffurflen isod a'i hanfon at gameofcodes@technocamps.com gyda'r llinell bwnc Technocamps Game of Codes Competition erbyn 4pm ar Ddydd Llun 14ed Mawrth 2022
– Shortlisted entries will be notified on ar Ddydd Llun 21ain Mawrth 2022
– Shortlisted entries will be invited to attend the Game of Codes Final Day hosted by the School of Computer Science and Informatics in Abacws, Cardiff on Ddydd Mercher 6ed Ebrill 2022, lle bydd timoedd yn cael y cyfle i arddangos eu gwaith i academyddion a beirnydd arbennig
– The best entries will receive prizes including a special prize of a VIP invitation to the official Abacws Launch event including a lecture by darlledydd teledu a mathemategwr Hannah Fry yn Abacws ar Ebrill 27ed 2022, a bydd pob tîm yn derbyn Tystysgrif a phecyn o wobrau.

MANYLION

Dechrau:
26ain Ionawr 2022
Diwedd:
14th Mawrth 2022
Event Category:
Website:
tc1.me/GameOfCodes22

Organiser

Technocamps

Lleoliad

Ar-lein
Mae'r Partner Arweiniol, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig rhif. 1138342 a Chwmni Siarter Brenhinol rhif. RC000639