Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • This event has passed.

Robotics Competition Sign-up

2il Chwefror 2022 - 6ed Mai 2022

Mae ein Cystadleuaeth Roboteg 2022 mewn partneriaeth â'r RAF!

Thema cystadleuaeth eleni yw Archwilio'r Anhysbys, and Key Stage 3 pupils from across Wales will be challenged to delve into uncharted territory to design and create a robot that is capable of exploring new and extreme conditions, such as planets, jungles and deserts. In their teams, participants should consider whether the robot can recognise where it is, communicate with other beings and is unique in its skills.

Gwahoddir cyfranogwyr i weithio fel grwpiau (o hyd at 6) ar brototeip y gellir eu hadeiladu gan ddefnyddio unrhyw galedwedd neu gitiau sydd ar gael iddynt. Gofynnir iddynt hefyd ddylunio poster A3 a fideo ar gyfer eu prototeipiau a fydd yn cael eu defnyddio fel rhan o'u cyflwyniad i'r beirniaid ar ddiwrnod olaf y gystadleuaeth. Gall Technocamps fenthyg pecyn Roboteg LEGO i ysgolion ei ddefnyddio i gymryd rhan yn y gystadleuaeth, a chynnig hyd at 2 weithdy ar ddefnyddio'r citiau hyn i'w helpu i ymgyfarwyddo â sut mae'r robotiaid yn gweithio a'r hyn y gallant ei wneud.

Sign-up Deadline 6ed MaiSubmission Deadline 10th June 2022

The North Wales final yn cael ei gynnal ar Tuesday 28th June a'r South Wales final yn cael ei gynnal ar Thursday 30th June 2022.

Register here:

tc1.me/RoboticsComp22

MANYLION

Dechrau:
2il Chwefror 2022
Diwedd:
6ed Mai 2022
Event Category:
Website:
tc1.me/RoboticsComp22
Mae'r Partner Arweiniol, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig rhif. 1138342 a Chwmni Siarter Brenhinol rhif. RC000639