Loading Digwyddiadau

« Pob Digwyddiad

  • This event has passed.

Wythnos 1: Hanfodion Dysgu Peirianyddol

Mai 31 @ 10:00 am - 12:00 pm

Hanfodion Dysgu Peiriant

Bydd angen i chi feddu ar wybodaeth sylfaenol o'r iaith raglennu Python ar gyfer y sesiynau Dysgu Peiriant. Os nad oes gennych unrhyw wybodaeth sylfaenol am Python, cofrestrwch ar gyfer ein sesiynau Cyflwyniad i Python cyn y gweithdy hwn. Cyflwyniad i Python sessions before this workshop.

Wythnos 1 - Dydd Gwener 31 Mai - 10am – 12pm
Wythnos 2 - Dydd Gwener 7 Mehefin - 10am - 12pm
Wythnos 3 - Dydd Gwener 14 Mehefin - 10am - 12pm
Wythnos 4 - Dydd Gwener 21 Mehefin - 10am - 12pm

Lab Technocamps, Margam 200, Campws Singleton

Ym maes dysgu peirianyddol sy'n tyfu'n gyflym, mae galw cynyddol am wybodaeth yn y pwnc. Cyn bo hir byddwn yn gweld offer sy'n cael eu pweru gan beiriant yn dod yn fwy cyffredin ar gyfer sefydliadau a bywyd bob dydd. Yn wythnos 1 byddwn yn archwilio sut mae peiriannau'n dysgu o ddata, sut mae data'n cael ei gynrychioli, offer cyffredin ar gyfer adeiladu modelau dysgu peiriannau. Yn wythnos 2 a 3 byddwn yn archwilio un o brif broblemau dysgu peirianyddol a elwir yn ddysgu dan oruchwyliaeth. Byddwn yn defnyddio gwahanol fathau o fewnbwn megis delweddau i ddosbarthu'r hyn sydd y tu mewn iddynt. Ydych chi erioed wedi meddwl pam mae ChatGPT yn ymddangos mor ddynol? Sut mae cyfrifiadur yn curo rhai o'r gemau anoddaf? Yn wythnos 4 byddwn yn dysgu am ddysgu atgyfnerthol, y broses o hyfforddi cyfrifiaduron i ddysgu trwy efelychu profiadau.

Mae’r gweithdai hyn am ddim diolch i gymorth ariannol gan Lywodraeth y DU a’r Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Mae cofrestru ar gyfer y cwrs hwn bellach wedi cau.

 

Lleoliad

Prifysgol Abertawe, Technocamps
Ail Llawr, Adeilad Margam, Campws Singleton
Abertawe, SA2 8PP
+ Google Map
Mae'r Partner Arweiniol, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig rhif. 1138342 a Chwmni Siarter Brenhinol rhif. RC000639