English

Technocamps yn Croesawu'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC

Cyhoeddwyd: 17 September 2019

Roedd Technocamps yn falch o groesawu’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC i’w Bencadlys ym Mhrifysgol Abertawe i ddarganfod mwy am y prosiect a’r gwaith sy’n cael ei wneud yng Nghymru ynghyd â’i bartner, y Sefydliad Codio.


Yng nghwmni Cyfarwyddwr Technocamps yr Athro Faron Moller a Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Martin Stringer, cafodd y Gweinidog daith o amgylch y Gofod Allgymorth CoSMOS a chyfarfu ag aelodau allweddol o'r tîm ac academyddion eraill.


Roedd y Gweinidog yn gallu gweld drosto'i hun y gwaith y mae'r prosiect yn ei wneud, gan gyflwyno gweithdai i bobl ifanc yng Nghymru. Roedd disgyblion o Flynyddoedd 4 a 5 o Ysgol Gynradd Creunant wrth law i arddangos y gwaith y maent yn ei wneud fel rhan o Technocamps gyda Theatr na nÓg a’i gynhyrchiad o Heliwr Pili-Pala sy’n cofleidio ethos Cwricwlwm newydd Cymru. Mae'r gweithdy'n tywys disgyblion trwy egwyddorion Dysgu Peiriant a Deallusrwydd Artiffisial gan ddefnyddio stori'r naturiaethwr Cymreig Alfred Russell Wallace fel ysgogiad, gan gyflwyno dysgu STEM mewn ffordd hwyliog a chreadigol.

Y newyddion diweddaraf

Ymgasglodd myfyrwyr a staff o Raglen Prentisiaeth Gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol Prifysgol Abertawe gyda busnesau a sefydliadau lleol yn ddiweddar i ddathlu llwyddiant y dysgwyr cyntaf i gwblhau'r cwrs tair blynedd.

Roedd Technocamps yn hynod falch o arwain ar raglen newydd arloesol a ddyluniwyd i annog menywod ifanc tuag at yrfaoedd STEM.

Yr wythnos diwethaf oedd diwedd ein Rhaglen Ysgol Haf tair wythnos gyda’r myfyrwyr o Ysgol Bae Baglan, sydd wedi cymryd rhan mewn Rhaglen IRONMAN 5 wythnos a grëwyd gan Sefydliad Yellowsands.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm


Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342