Rydym yn defnyddio cwcis i ddadansoddi ein traffig. Penderfynwch a ydych chi'n barod i dderbyn cwcis o'n gwefan.
English

Technocamps yn Croesawu'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC

Cyhoeddwyd: 17 September 2019

Roedd Technocamps yn falch o groesawu’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC i’w Bencadlys ym Mhrifysgol Abertawe i ddarganfod mwy am y prosiect a’r gwaith sy’n cael ei wneud yng Nghymru ynghyd â’i bartner, y Sefydliad Codio.


Yng nghwmni Cyfarwyddwr Technocamps yr Athro Faron Moller a Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Martin Stringer, cafodd y Gweinidog daith o amgylch y Gofod Allgymorth CoSMOS a chyfarfu ag aelodau allweddol o'r tîm ac academyddion eraill.


Roedd y Gweinidog yn gallu gweld drosto'i hun y gwaith y mae'r prosiect yn ei wneud, gan gyflwyno gweithdai i bobl ifanc yng Nghymru. Roedd disgyblion o Flynyddoedd 4 a 5 o Ysgol Gynradd Creunant wrth law i arddangos y gwaith y maent yn ei wneud fel rhan o Technocamps gyda Theatr na nÓg a’i gynhyrchiad o Heliwr Pili-Pala sy’n cofleidio ethos Cwricwlwm newydd Cymru. Mae'r gweithdy'n tywys disgyblion trwy egwyddorion Dysgu Peiriant a Deallusrwydd Artiffisial gan ddefnyddio stori'r naturiaethwr Cymreig Alfred Russell Wallace fel ysgogiad, gan gyflwyno dysgu STEM mewn ffordd hwyliog a chreadigol.

Y newyddion diweddaraf

Trwy gymryd rhan yn y rhaglen hon, bydd Athro yn ennill cydnabyddiaeth Technocamps fel 'Athro Ardystiedig Technocamps', neu gall Ysgol gyflawni statws 'Ysgol Ardystiedig Technocamps' ar lefel Efydd, Arian, neu Aur.

Pan benderfynodd Ben Dodd ymuno â rhai ffrindiau mewn Clwb Roboteg amser cinio pan oedd yn yr ysgol uwchradd, ychydig a wyddai mai dyma fyddai dechrau ei daith ar yrfa mewn Cyfrifiadureg.

Graddiodd Robert o Brifysgol Caerdydd, ac ysbrydolwyd ei yrfa mewn cyfrifiadureg gan weithdy Technocamps wythnos o hyd yr oedd wedi mynd iddo tra roedd yn yr ysgol.

Rydym wedi agor y porth yr oeddem wedi'i datblygu ar gyfer rhaglen yr Haf, ac mae'r adnoddau a ddatblygwyd gennym fel tîm ar gael i chi eu defnyddio a'u rhannu.

Dewch yn Rhan

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trefnu gweithdy Technocamps ar gyfer eich ysgol neu goleg? Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai yn seiliedig ar feddwl cyfrifiannol i gefnogi myfyrwyr a staff trwy CA2 i CA5. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy.

Cysylltu â'r Tîm
Mae'r prif bartner, Prifysgol Abertawe, yn elusen gofrestredig. Rhif. 1138342