Tîm Prifysgol Abertawe

Image

Rydym wedi ein lleoli yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig ym Prifysgol Abertawe ers 2003. Mae gennym dîm arloesol sydd â sgiliau STEM amrywiol, ac sy'n cynnig cymorth i blant ac oedolion.

Image

Faron Moller

Cyfarwyddwr

f.g.moller
@swansea.ac.uk

Image

Stewart Powell

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Image

Luke Clement

Rheolwr Gweithrediadau

Image

Joanne Ralph

Swyddog Cyswllt Ysgolion

Image

Maria Moller

Swyddog Cyswllt Busnes

Image

Megan Chick

Arweinydd Cyfathrebu

Image

Megan Chinnock

Uwch Gynorthwyydd Gweinyddol

Image

Mike Bulpitt

Uwch Swyddog Cyllid

Image

Rasa Mombeini

Cynorthwyydd Marchnata

Image

Alison Woodhead

Cynorthwyydd Gweinyddol

Image

Chess Hutin

Finance Assistant

Image

Casey Denner

Cyfarwyddwr Rhaglen DA

Image

Toby Benson

Swyddog Addysgu

Image

Randell Gaya

Cymrawd Addysgu

Image

Olga Petrovska

Cymrawd Addysgu

Image

Jack Roberts

Swyddog Addysgu

Image

Alex Southern

Swyddog Addysgu

Image

Alicia Petersen

Swyddog Addysgu

Image

Daniel North

Swyddog Addysgu

Image
Kane Pirankar

Cynorthwyydd Addysgu

Image

Swyddog Addysgu

jumaira.miller
@technocamps.com

Image

Cymrawd Addysgu

rhys.clements
@technocamps.com

Image

Madhav Pandya

Cynorthwyydd Addysgu

madhav.pandya
@technocamps.com

Image

Lee Clift

Cymrawd Addysgu

lee.clift
@technocamps.com