Technoteach

Mae ein cwrs Technoteach rhad ac am ddim yn cynnwys blwyddyn o astudio a gweithdai ymarferol a ddarperir gan aelodau ymroddedig o'n tîm. Dyfernir cymhwyster addysgu cydnabyddedig i'r cyfranogwyr, gwell proffil DPP, a'r wybodaeth a'r sgiliau i'w galluogi i gyflawni'n well yn yr ystafell ddosbarth.

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i bontio ‘bwlch gwybodaeth’ yn nealltwriaeth athrawon o ran codio a chyfrifiadureg, a hynny gyda modiwlau sydd wedi'u dewis yn benodol i gyd-fynd ag anghenion y cwricwlwm wrth iddo gael ei ddarparu mewn ysgolion. Mae'r cwrs yn rhoi'r sgiliau a'r hyder i athrawon addysgu gwersi sy'n seiliedig ar gyfrifiadureg, yn ogystal â gwybodaeth am raglennu a'r cyfleoedd dysgu digidol y mae'n eu darparu. Cefnogir pob athro drwyddi draw gan un o'n swyddogion darparu profiadol.

As part of the course, participants produce resources to use in their own classrooms, which is particularly important in the light of the new Curriculum for Wales where digital literacy and computer science underpins all aspects of the Science and Technology Area of Learning and Experience.

If you are interested in our free Technoteach course, email us on info@technocamps.com.

Image