2019 Cystadleuaeth Roboteg

adminCystadleuaeth, Digwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Cynhaliwyd ein Cystadleuaeth Roboteg Technocamps flynyddol ar 17 Gorffennaf 2019 ym Mhrifysgol De Cymru, Caerdydd. Thema cystadleuaeth eleni oedd ‘Disaster Droids’ a gwnaethom herio disgyblion o bob rhan o Gymru i ateb y cwestiwn:

"A all robotiaid roi rhyddhad lle na all bodau dynol?"

Ymunodd 30 tîm ledled Cymru gydag 8 tîm yn cystadlu yn y rownd derfynol.

Yr her oedd dylunio a chreu robot sy'n gallu darparu cymorth i ardaloedd lle mae trychinebau fel parthau rhyfel, ac ardaloedd sydd wedi'u difetha gan drychinebau naturiol fel corwyntoedd, tswnamis, ac ati.

Roedd yn hynod ddiddorol gweld pa syniadau y gwnaeth disgyblion eu cynnig a lle roedd eu dychymyg yn eu harwain.

Gwelsom greadigaethau anhygoel a gweithiodd y disgyblion i gyd yn galed iawn gan ddangos angerdd a brwdfrydedd go iawn. Fe wnaethant ymdrech ragorol.

Enillydd y Gystadleuaeth Roboteg eleni oedd Hawthorne High School o Bontypridd. Llongyfarchiadau mawr!

Daeth Ysgol Gymraeg Casnewydd yn ail, o Gasnewydd.

Da iawn i bob tîm a gymerodd ran ac a wnaeth ymdrech ragorol i wneud y Gystadleuaeth Roboteg 2019 hon yn llwyddiant ysgubol.

Am fwy o luniau, edrychwch ar ein tudalen Flickr pag https://www.flickr.com/photos/168906614@N07/albums/72157709699831206/with/48306423511/