Mae Game of Codes yn ôl unwaith eto!

adminCystadleuaeth, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Mae'r gystadleuaeth (sydd bellach yn ei 5ed year) gives pupils from all across the country the opportunity to develop their problem solving, communication and teamworking skills.  Game of Codes offers a fantastic opportunity for young people to learn all about programming, while working on a real life problem.  Improving their knowledge of computer programming in a fun and inventive way.

Yr her yw greu darn o feddalwedd using this year’s theme:  Society, Health, and Wellbeing

Gwahoddir y timoedd ar y rhestr fer i fynychu’r diwrnod gwobrwyo'r gystadleuaeth yn Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ym Mhrifysgol Caerdydd ar ddydd Mercher 18ed o Fawrth 2020ed March 2020, where each team will be given the opportunity to showcase their entry to academics and special guest judges.  The best entries will receive prizes and every team will receive a Certificate of Attendance.

Rhaid bod gan eich meddalwedd ddyluniad gwreiddiol a allai fod ar ffurf gêm, gwefan, ap, cwis neu animeiddiad.

Gellir defnyddio unrhyw iaith godio i greu'r feddalwedd e.e. Scratch, Python, Greenfoot, Visual Basic, App Inventor neu HTML ac ati a gallwch hefyd ddefnyddio'r citiau Raspberry Pis, micro:bits BBC neu Arduino a allai fod gennych yn eich ysgol.

I ddod o hyd i daflen Game of Codes 2020 - cliciwch y dolenni isod:

http://bit.ly/3GameOfCodes2020Welsh
http://bit.ly/GameOfCodes2020English