Prifysgol Abertawe Yn Dathlu Graddedigion Gradd-Brentisiaethau Cyntaf Cymru

adminDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Yr wythnos hon, mae Prifysgol Abertawe yn dathlu llwyddiant graddedigion gradd-brentisiaethau cyntaf Cymru.

Mae 14 o fyfyrwyr wedi cwblhau rhaglen tair blynedd o hyd mewn Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol yn Adran Cyfrifiadureg y Brifysgol.

Mae'r Rhaglen Gradd-brentisiaethau yn cyfuno dysgu academaidd traddodiadol mewn amgylchedd prifysgol â phrosiectau sy'n seiliedig ar waith, gan alluogi'r myfyrwyr i gymhwyso eu gwybodaeth academaidd newydd at eu swyddi penodol yn rhan o'u cwmnïau.

Mae'r rhaglen arloesol hon yn galluogi myfyrwyr i ddysgu tra byddant yn parhau mewn cyflogaeth lawn-amser. Ariennir y cyrsiau'n llawn ar gyfer myfyrwyr, gyda chymorth gan y Sefydliad Codio (IoC) yng Nghymru a Llywodraeth Cymru trwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW).

Mae'r IoC yng Nghymru yn bartneriaeth fawr dan arweiniad Prifysgol Abertawe, sy'n rhan o'r Sefydliad Codio Cenedlaethol. Fe'i sefydlwyd i fynd i'r afael â'r bwlch sgiliau digidol a nodwyd o ran y gweithlu, yn ogystal â meithrin y genhedlaeth nesaf o arbenigwyr digidol. Mae'r Rhaglen Gradd-brentisiaethau, a ragwelwyd yn wreiddiol yn rhaglen a fyddai'n helpu i unioni'r 'prinder sgiliau' mewn perthynas â Chyfrifiadureg yn y rhanbarth, yn profi'n boblogaidd iawn, a bydd gan Brifysgol Abertawe dros 75 o radd-brentisiaid Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol wedi cofrestru ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Darllenwch y stori lawn yma:

Swansea University’s News

Picture Gallery