Newsbyte: Haf

adminCylchlythyr

Croeso i rifyn Haf Newsbyte. Fel pawb arall rydym wedi cael cwpl o fisoedd gwirion wrth i’r tîm ddod i arfer â’r ‘normal’ newydd i gyfyngu ar y tarfu a achosir gan Covid-19.


Yn y rhifyn hwn gallwch ddarllen am rai o’r pethau rydyn ni wedi’u gwneud i gadw ein cymhelliant yn ystod y cyfnod cloi, yn ogystal â darganfod sut rydyn ni’n bwriadu bwrw ymlaen dros yr ychydig o fisoedd nesaf. Mae gennym rai mentrau newydd cyffrous i edrych ymlaen atynt.