Newsbyte: Haf 2022

Megan ChickNewyddion, Cylchlythyr

Shwmae a chroeso i rifyn Haf 2022 o Newsbyte! Mae’r haul yn tywynnu, mae’r flwyddyn ysgol yn dod i ben ac mae cynlluniau mawr gyda ni ar gyfer y tymor newydd. Fel bob amser, cysylltwch â ni oes allen ni helpu gydag unrhyw beth. Rydyn ni wedi bod yn brysur ers y rhifyn ddiwethaf…

Newsbyte: Gwanwyn 2022

Megan ChickNewyddion, Cylchlythyr

Helo a chroeso i rifyn Gwanwyn 2022 o Newsbyte! Rydyn ni’n mwynhau dysgu ein gweithdai mewn ysgolion unwaith eto ac mae gymaint wedi’i drefnu dros y misoedd i ddod! Fel bob amser, cysylltwch â ni os allwn ni eich helpu gydag unrhyw beth.

Newsbyte: Gaeaf 2022

Megan ChickNewyddion, Cylchlythyr

Hello and welcome to our Winter 2022 edition of Newsbyte! It’s a brand new year and, we have so much planned for the coming months, we can’t wait to get stuck in. As always, contact us if there is anything we can help you with. Here’s what we have been up to since the last edition. In the meantime, follow … Read More

Newsbyte: Hydref 2021

Megan ChickNewyddion, Cylchlythyr

Welcome to our Autumn 2021 newsletter! This year is well and truly flying by and the new academic year is underway. As always, get in touch if there is anything we can help you with. Here’s what we have been up to since the last edition. In the meantime, follow our social media channels (@technocamps) to keep up with what we’re … Read More

Newsbyte: Haf 2021

Megan ChickNewyddion, Newyddion a Digwyddiadau, Cylchlythyr

Welcome to our Summer 2021 newsletter. We are over halfway through the year already! The second half of 2021 will see our nationwide STEM Academy, our free Education Conference and more STEM workshops in schools across Wales – all in person (hopefully!). As always, if there’s anything we can do for you – as a teacher, a business or a … Read More

Newsbyte: Gwanwyn 2021

Megan ChickNewyddion, Newyddion a Digwyddiadau, Cylchlythyr

Welcome to our Spring 2021 newsletter. We may not be able to deliver our workshops in schools at the moment, but the team has been keeping busy delivering virtually. We have some exciting events and competitions coming up that you can read all about below. In the meantime, follow our social media channels (@technocamps) to keep up with what we’re … Read More

Newsbyte: Gaeaf 2021

Megan ChickCylchlythyr

Croeso i’n cylchlythyr ar gyfer Gaeaf 2021. Er na fyddwn yn gallu dod i mewn i ysgolion ar hyn o bryd, mae’r tîm wedi bod yn cadw’n brysur. Mae yna bethau gwych yn digwydd tra ein bod i gyd yn cadw’n ddiogel ac yn gweithio gartref. Dilyna ein cyfryngau cymdeithasol (@technocamps) i gael diweddariadau am ein gwaith.

Newsbyte: Hydref

Megan ChickCylchlythyr

Croeso i rifyn yr Hydref o Newsbyte! Rydym wedi cael cwpl o fisoedd prysur gyda’n Haf STEM llwyddiannus ac yn paratoi sesiynau rhithwir yn barod ar gyfer dychwelyd i’r ysgolion. Darganfyddwch beth sydd gennym ar y gweill...

Newsbyte: Haf

Megan ChickCylchlythyr

Welcome to the Summer edition of Newsbyte. Like everyone else we have had a crazy couple of months as the team gets used to the new ‘normal’ to limit the disruption caused by Covid-19. In this edition you can read all about some of the things we have done to keep our motivation during lockdown, as well as finding out … Read More

Newsbyte: Gwanwyn

Megan ChickCylchlythyr

Croeso i’n cylchlythyr ar gyfer Gwanwyn 2020. Er na fyddwn yn gallu dod i mewn i ysgolion ar hyn o bryd, mae’r tîm wedi bod yn cadw’n brysur. Mae yna bethau gwych yn digwydd tra ein bod i gyd yn cadw’n ddiogel ac yn gweithio gartref. Gobeithio eich bod yn dilyn ein sianeli cymdeithasol (@Technocamps) i gael gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf.