2020 Mewn Rhifau

adminNewyddion

Fel pawb, rydyn ni wedi cael blwyddyn brysur iawn llawn heriau annisgwyl. Rydyn ni wedi symud ein holl weithdai arlein, cynnal clwb Haf o STEM enfawr, a chreu llwyth o ffyrdd newydd i gefnogi plant ac athrawon yng Nghymru gyda'u haddysg Cyfrifiadureg.

I gyd, rydyn ni wedi cael blwyddyn llwyddiannus, diolch i'n staff a phartneriaid gwych, a chyllid gan Lywodraeth Cymru.