Gweminarau gyrfaoedd STEM ar gyfer plant 11-18 oed yng Nghymru

Megan ChickDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Rydyn ni'n cynnal cyfres o weminarau gyrfaoedd ar gyfer plant 11-18 oed i'w helpu i ddeall pa rolau sydd ar gael iddynt, sut y byddent yn mynd ati i weithio yn y diwydiant hwnnw, sut y gall cynghorwyr gyrfaoedd eu cefnogi a beth ddylai eu camau nesaf fod.

Ym mis Mehefin, byddwn yn cynnal cyfres o weminarau gydag arbenigwyr yn y diwydiant i roi cyngor i blant ysgol uwchradd am eu dyfodol. Gall disgyblion gofrestru gyda'u dosbarth ar gyfer digwyddiad ar ôl ysgol neu gofrestru'n unigol a gwylio gartref. Os na allwch chi ddod i'r slot amser, cofrestrwch beth bynnag ac anfonwn y recordiad atoch wedyn.

4pm, Dydd Mawrth 8fed Mehefin:
Peirianneg: Beth yw e? Pam dylwn i ei wneud e? Sut all e achub y blaned?
Gyda Lydia Amarquaye a Carly Nettleford o'r Sefydliad Peirianneg Fecanyddol

4pm, Dydd Mawrth 15fed Mehefin:
Cynghorwyr Gyrfaoedd: Pwy ydyn nhw a sut allan nhw fy helpu?
Gyda Charlotte Nash o Gyrfaoedd Cymru a Natalie Lewis o Go Wales ym Mhrifysgol De Cymru

4pm, Dydd Mawrth 22ain Mehefin:
Busnes a Diwydiant: Sut alla i fod yn fos fy hun mewn STEM?
Gydag Emma Tamplin o Chwarae Teg a Dr Youmna Mouhamad, Cymrawd Menter AG a Chyfarwyddwr Myana Naturals