Rhaglen DPP i Gefnogi'r TGAU Technoleg Digidol Newydd

Megan ChickDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Dyluniwyd ein rhaglen DPP newydd am ddim i gefnogi athrawon ysgolion uwchradd i gyflawni'r TGAU Technoleg Ddigidol newydd yng Nghymru. Mae'r cwrs yn hollol rhad ac am ddim diolch i gefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru. Bydd y cwrs yn rhedeg o fis Medi 2021-Mawrth 2022, ond nid oes rhaid mynychu pob sesiwn. Gall dyddiadau a phynciau'r sesiynau newid. Bydd sesiynau'n rhedeg rhwng 4.15pm a 5.45pm ar y dyddiadau isod:

Uned A – Deall y Byd Digidol

BlocPwncDyddiad y sesiwn fyw
1Data Analog a Digidol a Dyfeisiau Digidol9fed Medi 2021
2Y Rhyngrwyd23ain Medi 2021
3Systemau Gweithredu7fed Hydref 2021
4Cylch Datblygu Systemau21ain Hydref 2021

Uned B – Y Byd Digidol sy'n Newid

BlocPwncDyddiad y sesiwn fyw
5Gwasanaethau'r Cwmwl11eg Tachwedd 2021
6Seiberddiogelwch25ain Tachwedd 2021
7Technolegau Digidol sy'n Newid9fed Rhagfyr 2021
8Cyfathrebiadau Digidol6ed Ionawr 2022
9Creu Asedau a Datblygu Cyfryngau20ed Ionawr 2022

Uned C – Dadansoddeg Data, Datblygu Gemau ac Animeiddio

BlocPwncDyddiad y sesiwn fyw
10Ymchwilio a Dadansoddi Data3ydd Chwefror 2022
11Datblygu Gemau17eg Chwefror 2022
12Datblygu Gemau10fed Mawrth 2022
13Animeiddio24ain Mawrth 2022
14Animeiddio7fed Ebrill 2022
15Datblygu Gwefannau5ed Mawrth 2022
16Datblygu Gwefannau19eg Mawrth 2022