Hyfforddiant Adobe Creative Cloud rhad ac am ddim ar gyfer athrawon

Megan ChickDigwyddiad, Newyddion a Digwyddiadau

Mae Adobe yn cynnig Camp Hydref ar gyfer addysgwyr sydd am wella eu sgiliau digidol.

Mae Gwersyll yr Hydref byw rhad ac am ddim yn cynnig pedwar trac dysgu i athrawon trwy gyrsiau ar-lein byw gydag Adobe
Nod y gyfres gyrsiau yw darparu datblygiad proffesiynol o ansawdd uchel i athrawon
wedi'u cynllunio i fagu eu hyder wrth ddysgu sgiliau a phrosiectau digidol yn eu hystafelloedd dosbarth.

Bydd y cyrsiau hyn yn datblygu hyder athrawon gan ddefnyddio offer digidol hanfodol gan gynnwys Adobe Photoshop, Illustrator,
Premiere Pro, Audition, Character Animator, Animate ac Adobe XD, ac maen nhw'n ddelfrydol ar gyfer athrawon sy'n bwriadu
gwella eu sgiliau digidol creadigol ac arferion dosbarth.

Mae cyrsiau Gwersyll yr Hydref Adobe yn cael eu cynllunio a'u cyflwyno gan athrawon arbenigol ac Arweinwyr Addysgu Adobe
Mae'r cyrsiau nid yn unig yn cyflwyno athrawon i apiau Adobe Creative Cloud o safon diwydiant,
ond hefyd yn darparu syniadau a phrosiectau gwersi ymarferol iddynt er mwyn sicrhau llwyddiant yn yr ystafell ddosbarth, gan arfogi eu
disgyblion ar gyfer y dyfodol gyda sgiliau cydweithredu a dylunio hanfodol sy'n berthnasol i unrhyw ddiwydiant.

Mae'r pedwar cwrs creadigol yn cymryd lle rhwng 6-7.30pm Dydd Llun - Dydd Iau bob wythnos rhwng 1af Tachwedd tan 18eg Tachwedd 2021:
Dydd Llun - Graffeg
Dydd Mawrth - Fideo a Sain
Dydd Mercher - Dylunio
Dydd Iau - Animeiddio

Trwy'r Gwasanaeth EdTech, mae Hwb wedi gweithio mewn partneriaeth agos ag Adobe i sicrhau bod Creative Cloud ar gael am gost is o lawer i athrawon a dysgwyr mewn ysgolion a gynhelir yng Nghymru gan ddefnyddio manylion mewngofnodi Hwb.

Mae ein cwrs DPP TGAU Technoleg Digidol yn bwriadu cefnogi athrawon yng Nghymru i ddarparu Adobe Animate, Datblygu Gwe a Datblygu Gêm. Mae'r cwrs yn hollol rhad ac am ddim diolch i gefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru. Bydd y cwrs yn rhedeg rhwng Medi 2021 - Mawrth 2022, ond nid oes rhaid mynychu pob sesiwn.