Gweminar WiST: Rhwystrau rhwng y Rhywiau mewn Busnes

Megan ChickDigwyddiad, Newyddion a Digwyddiadau

11.45am-1.15pm, Dydd Gwener 18fed Medi 2022

Mae menywod yn wynebu nifer o rwystrau mewnol ac allanol yn y gweithle, ond sut ydyn ni'n mynd i'r afael â'r rhain?

Yn y drafodaeth amser cinio ar 18fed Tachwedd, byddwn yn croesawu Lesley Williams, Cyfarwyddwr Allgymorth Cymunedol yn Welsh Ice, a fydd yn trafod y rhwystrau i fenywod mewn busnes. Bydd y sgwrs yn cynnwys gwahaniaethau rhyw mewn rhwydweithio a hyder ac yn archwilio o ble y daw'r rhwystrau. Mae yna hefyd ymchwil sylweddol ar ddewisiadau sector ar gyfer gyrfaoedd ymhlith gwrywod a benywod, yn enwedig mewn STEM, felly bydd Lesley yn trafod ble mae'r rhain yn cychwyn a sut ddylem (neu a ddylem!) geisio newid hynny.

Yn flaenorol yn rheolwr digwyddiadau a datblygu busnes, bu Lesley yn rhedeg ei busnes ei hun yn rhyngwladol yn allforio tedi bêrs wedi’u gwneud â llaw yn y farchnad deuluol foethus, ac roedd yn Fodel Rôl Syniadau Mawr Cymru, yn ogystal â bod yn aelod o fwrdd yr Hwb Menter Merched.

Ymunodd Lesley â thîm ICE Cymru yn 2019 fel eu Rheolwr Allgymorth Cymunedol, ac ers hynny mae wedi defnyddio ei gwybodaeth busnes i gynnig cymorth i fwy na 700 o ddarpar entrepreneuriaid i ddechrau a thyfu busnesau, gyda’r weledigaeth o ddatblygu cymunedau entrepreneuraidd mewn ardaloedd difreintiedig, tra ffrydiau refeniw ICE Cymru yn cynyddu.

Mae hi bellach yn aelod o fwrdd ICE Cymru, a thrwy ei gwaith, mae hi hefyd wedi cael ei chydnabod am ei chyfraniad eithriadol i gydraddoldeb – yn cael ei chydnabod yn arbennig am gymryd agwedd ragweithiol at gau’r bwlch rhwng y rhywiau mewn entrepreneuriaeth yng Nghymru.

Mae'r digwyddiad hwn yn agored i fenywod o unrhyw gefndir proffesiynol, yn enwedig y rhai sydd â diddordeb brwd mewn technoleg ac sy'n dymuno dysgu gan fenywod ysbrydoledig eraill yn y sector technoleg.

Ein nod yw dod â menywod o'r un anian ynghyd i adeiladu rhwydweithiau cryf a chefnogol.