Digwyddiad LGBTQ+

adminDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Ymunwch â ni am ddigwyddiad gyrfaoedd STEM ar-lein ar gyfer pobl ifanc 11-16 oed, LGBTQ+ neu sy'n chwilfrydig.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys aelodau o'r gymuned LGBTQ+ sy'n gweithio yn y maes STEM, y byd academaidd neu'n astudio yn y Brifysgol, yn ogystal â sgwrs a sesiwn holi-ac-ateb gyda Mark Etheridge, curadur arddangosfa Cymru... Balchder sy'n cael ei harddangos yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, sy'n edrych ar hanes a diwylliant pobl LGBTQ+ yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad hwn yn caniatáu presenoldeb dienw, bydd yn ofod diogel i’r rhai yn y gymuned LGBTQ+ wrando ar fodelau rôl mewn STEM yn siarad am eu profiadau a’u gyrfaoedd, ac cyn cyfle i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar Teams ar Ddydd Mawrth 1af Mawrth rhwng 1-3pm.