Llwyddiant Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

adminDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Gan adeiladu ar Etifeddiaeth ITWales, cynhaliom ein digwyddiad Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched ar Ddydd Mercher 8 Mawrth 2023.

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn ddiwrnod byd-eang sy’n dathlu llwyddiannau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol menywod yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol. Yn flynyddol, cynhelir miloedd o ddigwyddiadau ledled y byd i ysbrydoli menywod a dathlu cyflawniadau. Mae gwe fyd-eang o weithgarwch lleol cyfoethog ac amrywiol yn cysylltu menywod o bob rhan o’r byd gan gynnwys ralïau gwleidyddol, cynadleddau busnes, gweithgareddau’r llywodraeth a digwyddiadau rhwydweithio.

Er gwaethaf yr eira trwm, aeth ein cinio gala Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn ei flaen, gan groesawu dros 250 o westeion i’r dathliad. Mae'r noson wedi dod yn nodwedd reolaidd ar galendr cymdeithasol Cymru, gyda gwesteion yn teithio o bob rhan o'r wlad i fynychu.

Eleni oedd 23ain digwyddiad Diwrnod Rhyngwladol y Merched gan Technocamps, ac roedd yn canolbwyntio ar fenywod mewn STEM ac 20fed benblwydd Technocamps. Roedd y noson yn arddangos y gwaith sy’n cael ei wneud ledled Cymru i annog y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, gyda sgyrsiau gan:
– Seryddwr Dr Jen Millard
– Clare Johnson o Women in Cyber Wales
– Uwch Ddarlithydd Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe, Casey Hopkins

I ddechrau'r noswaith, trafododd Dr Jen Millard discussed her experience as a woman in astronomy, “Nid oes digon o fenywod mewn STEM. Mae'r sefyllfa yn gwella... ond nid yw wedi'i ddatrys eto.

Mae Clare Johnson yn Sylfaenydd Women in Cyber Wales, the challenges she has faced as a woman in STEM and the key to being strong and resolute.

Yna, siaradodd Cyfarwyddwr Rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg Meddalwedd ac Uwch Ddarlithydd Prifysgol Abertawe Casey Hopkins am ei llwybr anghyffredin i gyfrifiadureg a sut mae Technocamps wedi'i helpu ar hyd y ffordd.

Hoffem ddiolch i'n holl bartneriaid a siaradwyr anhygoel am lwyddiant y digwyddiad hwn ac i'n noddwr digwyddiad, Admiral Insurance, yn ogystal â'n gwahoddwr am y noson, Kev Johns MBE.