Academi STEM 2023

adminDigwyddiad, Newyddion, Newyddion a Digwyddiadau

Mae unrhyw un sydd wedi mwynhau ein gweithdai yn gwybod ein bod ni'n hoffi troi pethau gwyddonol i weithgareddau hwylus! Dros yr Haf, rydyn ni'n eich gwahodd i wneud rhywbeth gwahanol a chyffrous yn ystod gwyliau'r Haf. Dewch i'n Hacademi STEM i fwynhau gweithgareddau gwyddonol yn ne Cymru. Rydyn ni wedi bod yn gweithio'n galed i greu syniadau hwylus sy'n siŵr o ddifyrru ac ennyn diddordeb eich disgyblion.


ABERTAWE
Dydd Llun 7fed - Dydd Gwener 11eg Awst
Mae'r Academi ar gyfer disgyblion 10 oed a hŷn a bydd gweithdai yn canolbwyntio ar micro:bits, roboteg a mwy!
CofrestruCAERDYDD
9.30am-3.30pm, Mon 7th – Tues 8th August
Adeilad Abacws, Prifysgol Caerdydd
Rydyn ni'n gweithio gyda Cardiff for Ukraine i ddarparu Academi STEM cyffrous ar gyfer ffoaduriaid o Wcrain 11-16 oed.
Cysylltwch â usw@technocamps.com i gofrestruTREFFOREST
9am-3pm, Dydd Mercher 9fed - Dydd Gwener 11eg Awst
Campws Trefforest PDC
Rydyn ni'n gweithio gyda Menter Caerdydd a Menter RCT i ddarparu 3 diwrnod o weithgareddau gwyddoniaeth dwyieithog ar gyfer plant 10-13 oed.
Cofrestru